donderdag 26 april 2018

Eric van der Ent geridderd


 Eric van der Ent heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Op 26 april om 9.00 uur heeft Eric van der Ent een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Deze onderscheiding, “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”, werd Eric opgespeld door de Burgemeester van Baarn Jhr. M.A. Röell.
Eric heeft deze onderscheiding ontvangen voor al zijn werkzaamheden die hij sinds 2001 heeft gedaan voor Stichting Groenegraf, de Historische Kring Baerne, de Historische Kring Laren, RTV Baarn en de Baarnsche Courant. En daarnaast nog voor de vele andere werkzaamheden die hij heeft verricht op het gebied van de genealogie. Dit alles voor het behoud van de Baarnse historie en culturele erfgoed.

Stuur een persoonlijk kaartje naar: Eric van der Ent, Groen van Prinstererlaan 38, 3741 VM Baarn.


HET VERHAAL ACHTER DE AANVRAAG
In juni 2017 kwamen Karla Roskamp, Leen Bakker en Wim Velthuizen op het idee om voor Eric van der Ent een Koninklijke onderscheiding aan te vragen. Al heel snel bleek dat je zo’n aanvraag niet even zomaar geschreven hebt en ingediend. Daar kwam best wel het nodige bij kijken. Bij de aanvraag moesten onder andere ook een aantal personen/instanties de aanvraag ondersteunen. Verder moest heel goed onderbouwd worden waarom Eric voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking zou komen.

Het begon in 2001
In 2001 is Eric begonnen met genealogische onderzoeken en het indexeren van de begraafplaatsen in Baarn en omgeving. Met de gegevens die hij hierbij verzamelde kon hij regelmatig mensen uit Baarn en omgeving helpen met het maken van hun familiestamboom. In een aantal jaren waren de bestanden zo groot dat Eric deze graag “digitaal” beschikbaar wilde stellen voor belangstellenden. Dit heeft tot gevolg gehad dat Eric zelf een eigen website is gaan bouwen. Deze website “www.groenegraf.nl” was in 2005 klaar. In juni 2017 stond de teller van zoekopdrachten op de site op 17.180.800 ! Dat geeft wel aan dat er enorme belangstelling is voor het werk wat Eric doet.

In 2012 is besloten om de activiteiten onder te brengen in een stichting: Stichting Groenegraf.nl. De verzameling gegevens en beeldmateriaal was inmiddels zo uitgebreid dat deze verzameling voor de toekomst zeker gesteld moest worden.

Door het oprichten van de stichting is het mogelijk geworden om via de verkoop van publicaties, boekjes, oude foto's en door donaties, financiële middelen te werven om de activiteiten verder uit te breiden.

De stichting heeft dus niet tot doel winst te maken. Alle inkomsten worden aangewend om de kosten van het hosten van de website en het laten drukken van publicaties te financieren. Geld dat daarna overblijft zal aangewend worden om andere activiteiten te ontwikkelen. Denk daarbij aan het organiseren van tentoonstellingen of presentaties over Baarn. Eventueel kunnen die activiteiten ontplooid worden samen met andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen. Eric is voorzitter en webredacteur van Stichting Groenegraf.nl.

 Op de website vind je de indexering van veel begraafplaatsen in het Eemland en is er een beeldbank met oude portretfoto's van personen die in Baarn en omgeving gewoond hebben. Veel oude kranten van soms meer dan een eeuw oud zijn geïndexeerd, gescand en op de site gezet, de adresboeken van Baarn en Soest zijn geïndexeerd, gescand en op de site gepubliceerd en inmiddels zijn een aantal boeken over het Eemland verschenen. Heel veel reacties krijgt de Stichting van bezoekers, die ons bestoken met aanvullingen, correcties en meer beeldmateriaal, oude foto's, scans van kranten etc.

Tijdsbesteding

In overleg met Eric zijn vrouw Anja is gekeken naar de hoeveelheid tijd die Eric besteed aan het hier bovenstaande. Volgens Anja heeft Eric vanaf het begin hier heel veel tijd ingestopt en doet hij dit nog steeds. Zij schat het aantal uren op gemiddeld 20 uur per week.

Relaties en samenwerking


Historische Kring Baerne  
Eric is al een lange tijd bezig op het gebied van stamboomonderzoek. De Historische Kring Baerne (HKB) en Eric hebben de intentie uitgesproken om een werkgroep Genealogie op te richten.

Verder vinden er regelmatig publicaties in de Baarnsche Courant plaats over de geschiedenis van Baarn in samenwerking met de HKB. 

Deze rubriek heet ‘Vandaag is morgen alweer gisteren’. Drie enthousiaste auteurs hebben hun krachten gebundeld t.w. Cees Roodhart en Ed Vermeulen, twee vrijwilligers van de Historische Kring Baerne, en Eric van der Ent van Stichting Groenegraf.nl. Elk op hun eigen manier, afwisselend, schrijven zij een oud Baarns verhaal voor deze rubriek. 
Daarnaast worden er regelmatig gegevens uitgewisseld tussen de HKB en Stichting Groenegraf over oud Baarn.  De voorzitter van de HKB, dhr. Jan Baerends, ondersteunt de aanvraag van de Koninklijke onderscheiding dan ook van harte!In oktober 2014 is Eric benaderd door Yvonne Majoor en Rob Ramselaar van de Historische Kring Laren. Yvonne en Rob zijn de archivarissen van de HKL.  Zij zagen de website van Stichting Groenegraf en waren zeer geïnteresseerd. De HKL was nl van plan om hun website flink te reorganiseren. Daarbij wilden ze ook graag een beeldbank met mooie oude foto's van Laren aanbieden op hun site.
Eric heeft Yvonne en Rob uitgenodigd om te kijken wat hij voor hen kon betekenen. Het werd al snel duidelijk dat het niet ging om 'uitleggen hoe je een beeldbank bouwt'. Eric heeft uiteindelijk de beeldbank voor de HKL gebouwd.
Om de beeldbank van Stichting Groenegraf op te zetten heeft Eric een jaar of tien werk gehad. Om een dergelijke beeldbank voor de HKL te maken was uiteraard minder werk, het ei was immers al uitgevonden. Maar nog steeds was het heel veel werk. Het was voor Eric een leuke uitdaging om voor de Historische Kring Laren een beeldbank op te zetten. Het 'vullen' van de databases met foto's en gegevens wordt verzorgd door vrijwilligers van de HKL.  Eric vond het leuk dat hij heeft kunnen helpen om ook in het Gooi zo'n mooie beeldbank op te zetten.
RTV Baarn

Al vele jaren is Eric als vrijwilliger betrokken bij het maken van de historische televisieprogramma's van RTV Baarn. Series als "De herinnering blijft", “Wie Wat Waar” en "Als stenen kunnen praten", over de geschiedenis van families en panden in Baarn, zouden zonder zijn informatie door onze lokale omroep niet op deze manier kunnen worden gemaakt. Door zijn genealogische website "Het Groene Graf' en zijn grote kennis over de Baarnaars en Barinezen is Eric van der Ent voor RTV Baarn en voor veel Baarnaars van onschatbare waarde. Deze televisieprogramma’s worden gemaakt door Ans van Egdom, redacteur/verslaggever van RTV Baarn samen met Jan Andries Smit (cameraman/editor) en samen met Eric van der Ent. Ans en Jan Andries vertellen:

“Nooit wordt er door ons bij het maken van de bovenstaande tv-programma's tevergeefs een beroep op Eric gedaan.

Het maakt niet uit of er aan Eric medewerking wordt gevraagd voor het opzoeken van gegevens, foto's of het leggen van contact en meegaan naar een persoon die kan meewerken aan deze historische tv-programma's.

Altijd verleent Eric vol enthousiasme zijn medewerking. Veel mensen in, maar ook buiten Baarn en zelfs buiten onze landsgrenzen krijgen, mede door Eric, inzicht in al het moois dat Baarn in het verleden te bieden had.”

Baarnsche Courant en Drukkerij Bakker
De samenwerking tussen Eric en Dick Naafs van de Baarnsche Courant en drukkerij Bakker heeft te maken met de vele boeken die Eric heeft uitgegeven. Verschillende boeken zoals, Baarnaars en Barinezen, Baarnsche Boerderijen zijn gedrukt bij drukkerij Bakker.

Ten aanzien van de Baarnsche Courant is er, sinds juni 2012, een samenwerking die te maken heeft met de “Verhalen uit het Groenegraf”. Deze verhalen werden door Eric geschreven en verschenen twee wekelijks in de Baarnsche Courant. Sinds kort zijn het de verhalen over Baarn die geschreven worden in de rubriek “Vandaag is morgen alweer gisteren’. Voor de inhoud zorgt de Historische Kring Baerne samen met Stichting Groenegraf.nl.
Boeken geschreven

Eric heeft ook meerdere boeken geschreven. Dit zijn o.a.:
-Baarnaars en Barinezen
- De nakomelingen van Jan van Diermen
- Baarnaars en bijnamen
- Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn
- Oude Algemene Begraafplaats Baarn
- Baarnsche Boerderijen
- Fotoboek over Baarnse School en werktuinen 

Beste genealogische internetpublicatie van 2009
Stichting Groenegraf werd in 2009 zelfs door het publiek tot beste genealogische internetpublicatie gekozen. Van de bijna 3 duizend publieksstemmen kreeg de publicatie Het Groene Graf (www.groenegraf.nl) van Eric van der Ent er het meest. Jurylid Yvette Hoitink: "Dat deze website in de smaak viel kan ik wel verklaren. Het heeft veel bronnen waar stamboomonderzoekers van smullen: oude portretfoto's van personen uit Baarn, een index van begraafplaatsen in het Eemland en gescande kranten." Jurylid Christian van der Ven over het grote aantal stemmen: "Genealogie is een populaire hobby. Je ziet dit bij archieven en genealogische verenigingen, maar ook in de bezoekers- en ledenaantallen van genealogische websites."

Wetenswaardigheden
Markante oude Baarnaars naar hartje Baarn
Elke twee weken lijst Eric een mooi verhaal in over oud Baarn. Dit ingelijste verhaal hangt hij op in Dorsthuys Demmers aan de Brink in Baarn. Wie regelmatig een hapje eet bij dit gezellige restaurant heeft het vast weleens gezien. Op 1 april 2014 hing hij de eerste lijst met een oud verhaal op.
Onderaan het verhaal is een QR-Code geplaatst. Als de bezoeker deze met een smartphone scant dan kunnen ze meer verhalen in het weblog lezen.


Het geven van Lezingen
Regelmatig geven Eric en Leen Bakker lezingen bij de Zonnebloem en in de Leuning. Daarnaast geeft Eric nog specifieke lezingen bij familiereünies in Baarn.

Met mensen op stap
Ook gaat Eric regelmatig met mensen op stap op zoek naar hun verleden. Recentelijk is Eric nog met een oudere dame, die hij belangloos heeft opgehaald in Utrecht, op bezoek geweest bij de begraafplaats in Lage Vuursche.

Op bezoek bij Baarnse Inwoners
Voor het tot stand komen van vele verhalen of het plaatsen van foto’s of artikelen op de website gaat Eric veelvuldig op bezoek bij vooral Baarnse inwoners of oud inwoners om hun verhalen aan te horen en op te schrijven wat met veel liefde en enthousiasme door de mensen wordt ervaren.

QR-wandeling door Baarn

In maart 2013 ontstond, in samenwerking met “Vorstelijk Baarn”, het idee om een app te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens een wandeling door Baarn. Deze app geeft informatie over interessante punten in Baarn via de smartphone. Eric heeft voor deze app het historisch beeldmateriaal geleverd. In een aantal weken werden de filmpjes gemaakt voor de app.

Regelmatig verstrekt Eric informatie aan verslaggevers over Baarn die een artikel over Baarn willen schrijven.

Nieuwe inwoners van Baarn bellen Eric vaak over foto’s van hun huis of wijk waar ze zijn komen wonen.
Naast dit alles is Eric ook nog druk bezig op het gebied van sociale media zoals YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn.

Dagelijkse werkzaamheden                
 Eric zijn dagelijkse werkzaamheden hebben te maken met kalkzandsteenproducten. Hij is verkoopcoördinator Export Duitsland bij Calduran Kalkzandsteen BV in Harderwijk. Twee dagen per week buitendienstactiviteiten:
Hij bezoekt Duitse relaties (aannemers, architecten, constructeurs, bouwmaterialenhandelaren) met als doel verkoop en advisering kalkzandsteenproducten (elementensysteem) voor bouwprojecten in Duitsland. Drie dagen per week doet hij binnendienstactiviteiten en coördinerende werkzaamheden op kantoor in Harderwijk.

 Hulp van het thuisfront en diverse vrijwilligers
Dat Eric dit allemaal niet meer alleen kan is ook wel duidelijk. Een zeer belangrijke rol hierin spelen natuurlijk zijn vrouw Anja en zijn zoons Marlon en Luke.

Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers die Eric helpen met het schrijven van verhalen, het beheren van de database van de begraafplaatsen en het invoeren van gegevens in de database.

Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  
Geen opmerkingen:

Een reactie posten