vrijdag 21 mei 2021

Zwemmen voor een stuiver in het bad van de rijke deel 2

Deel 2

 Vijf cent

Enige tijd later weet niemand in Baarn beter dan dat je in het bad van De Ruig kunt zwemmen voor vijf cent per keer en wie dit bedrag niet neer kan tellen mag gratis te water." Overigens komt van het gescheiden zwemmen van rijken en armen al snel niet veel meer terecht en het armenbad wordt gebruikt voor het afmeren van boten.

 Watersport

De heer De Ruig zegt over die periode: “De watersport begon een steeds grotere vlucht te nemen en er kwam steeds meer vraag naar lig­plaatsen. De rij langs de oever werd steeds langer, hetgeen resulteerde in mijn besluit een aparte jachthaven te laten graven.  Nou, dat is me een karwei geweest.

Graven van de jachthaven
Vooral de jongeren kunnen zich niet voorstellen hoe dat gegaan is. Er heerste een enorme werkeloosheid, er waren praktisch geen materialen te krijgen en alles moest dus met de hand uitgegraven worden. Een man of 36, waaronder een slager en een bakker, hebben ongeveer drie maan­den lang gezwoegd.

Zevenduizend kubieke meter grond moest eruit worden gehaald. Grond, die dan met behulp van door een stoomlokje getrokken wagentjes naar het Oosterkwarlier werd gebracht. Het was eigenlijk een zeer gewaagde onderneming, want als er een dag niet gewerkt kon worden, bijvoor­beeld door regen, dan kostte dat han­den vol geld. Gelukkig was het een droge zomer met niet meer dan een stuk of vier regendagen."

 Sluiten

In 1952 wordt de heer De Ruig gedwongen zijn zwembad te sluiten. De verontreiniging van het rivierwater heeft dan onaanvaardbare vormen aangenomen. De heer De Ruig: “Het waren vooral de verfafvalstoffen van de wolspinnerijen in Ede en Veenen­daal, die de vervuiling veroorzaakten. Er viel echt niet langer fatsoenlijk te zwemmen. Gelukkig is de Eem momenteel weer een stuk schoner. Er wordt hier en daar weer gezwommen en er zit ook weer vis. Ik ben ervan overtuigd, dat de rivier op den duur weer even schoon als vroeger wordt."

 Genieten

Hij en zijn echtgenote willen nog zo lang mogelijk blijven genieten van die Eem en het rustgevende uitzicht daarop vanuit hun bungalow. Wat de gemeente Baarn met de kersvers aan­gekochte campinggrond naast die bungalow gaat doen, houdt de Ruigs erg bezig.

Hij zegt daarover: "Ik hoop vurig, dat men er door zal gaan met kam­peerbedrijf. Er is gewoon behoeft aan, kijk alleen maar eens naar onze vroegere gasten. Die beginnen al on­geduldig te worden, want in septem­ber moet er voor de meeste campings geboekt worden voor het nieuwe sei­zoen. Ik denk trouwens, dat ook de Baarnse winkeliers er blij mee zou­den zijn, Als de gemeente van plan is de camping voort te laten zetten lijkt hij mij verstandig zo snel mogelijk de knoop door te hakken. Trouwens, het is toch zonde om zo'n prachtig plekje langer dan noodzakelijk ongebruikt te laten liggen?"

Voor de heer De Ruig is de bestem­ming van de grond, waarin hlj zelf alle bomen heeft geplant, dus geen enkel punt. Of men er in gemeentelij­ke kringen dezelfde gedachten op na­houdt moet de toekomst leren.

Thijmen de Ruig is overleden op 14 mei 2000.

Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

e-mail: bakker.groenegraf@gmail.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten