vrijdag 11 februari 2022

De „Bawito”

 De „Bawito” trok weer duizenden belangstellenden

De dertien zakenlieden van de Oosterhei, die Woensdag en Donderdag 7 en 8 september 1960 in de foyer en zaal van „Astoria” hun tweede grote verkoopshow hielden onder de naam Bawito (Baarnse Winkeliers Tentoonstelling), hebben gisteravond laat met tevreden gezichten hun stands afgebroken. Ze kunnen terugzien op twee geslaagde dagen. Enige van hen hebben abnormaal veel verkocht, anderen hebben vele nieuwe contacten gelegd, waarvan zij in de naaste toekomst de vruchten hopen te plukken. Waaraan dit succes te danken is? We kunnen er geen verklaring voor vinden. Opmerkelijk is echter de grote eensgezindheid van deze groep winkeliers. 

Ze hebben bewezen, dat als men gezamenlijk in Baarn iets op touw zet, best wat te bereiken valt. „We hebben beste dagen gehad” was het commentaar van iedere standhouder. Zo vestigde banketbakker Oudwater de aandacht van het publiek op zijn Amerikaanse slagroomwafels, die in een speciaal oventje op de Bawito gebakken werden en passant vonden zijn roomboterkoeken, gevulde koeken en ander banket gretig aftrek. Keurslager Matthijssen vestigde met zijn opvallende verkoopstand de volle aandacht van de bezoekers op zijn rookworst. Duizenden schijfjes worst werden uitgereikt aan de proevers. En met succes, want menigeen ging met een rookworstje huiswaarts. Ook bij de buurman van de Keurslager, de heer Van der Dussen, kon men een „lekker mondje” halen. Honderden hompjes kaas zijn door de eigenaar van het bekende Zuivelhuis aan de Reigerstraat uitgereikt. De heer Blokker, eigenaar van twee Sparwinkels op de Oosterhei, had een speciale wijnstand ingericht met een bar. In het midden van de zaal trok de grote rotanstand van de firma Puper aller volle aandacht, Wat tegenwoordig zoal van rotan gemaakt wordt zal menigeen versteld hebben doen staan: broodschaaltjes, fruitschaaltjes, papiermandjes, boodschappen- en hondenmanden en bloemenstandaards. 

Fa Ploeg

Eveneens opvallend was de grote stand van Rijwielhandel E. v.d. Ent, die de gehele achterzaal in beslag nam. Co van Amerongen was present met een collectie butaangaskachels, gas- komforen en -geisers. Het toneel van „Astoria” en de aangrenzende ruimte werd in beslag genomen door de motor- en rijwielstand van Dries de Boer. Ook was aanwezig de heer J. Breunesse (Eemstraat), die een derde deel van de foyer in beslag nam. Het zou ons te ver voeren om een opsomming te geven van de grote collectie elektrische-, sanitaire en huishoudelijke artikelen, die in deze met zorg ingerichte stand te bezichtigen waren. Woninginrichting Harmsen kwam goed voor de dag met een grote collectie karpetten; wollen dekens, gordijnstoffen en tafelkleden en een groot assortiment huiskamerstoelen. 

De firma Ploeg & Zn (2 afbeeldingen) had in de foyer een opvallende mooie stand ingericht met haarden en kachels. Speciaal de nieuwe Beckers kolenradiator kwam goed voor de dag. Van de vele andere modellen noemen we de Davonette Oliehaard en de Albatros van E. M. Jaarsma. Geheel ingesloten door de haarden van de firma Ploeg & Zn was de kleine stand van Brandstoffenhandel firma Klaas de Ruiter Zn. De heer De Ruiter vestigde in het bijzonder de aandacht op zijn speciale confector-anthraciet. Al bij al was het een tentoonstelling waar veel te zien was, waar het gezellig was en waar veel gekocht is. Volgend jaar September opnieuw een Bawito?

Dhr. Ploeg in het midden