vrijdag 25 november 2022

Het Lavet uit Baarn in 1956

Het Lavet uit Baarn in 1956

Het droogprobleem radicaal opgelost Het Lavet als wasmachine gecompleteerd met centrifuge In 1949 begon de Ocrietfabriek met de seriefabricage van het Lavet, dat binnen enige jaren in de Benelux-landen een omwenteling op sanitair gebied teweeg heeft gebracht. In ruim 60% van de woningen, die jaarlijks in Nederland worden gebouwd, wordt thans in de doucheruimte een Lavet geplaatst; voor België ligt het percentage tussen de 40 en 45. Het succes van het Lavet (een vinding van de wetenschappelijke staf van de Ocriet fabriek) vindt zijn oorzaak in het feit, dat het uitermate geschikt is voor alle washandelingen waar de moderne mens prijs op stelt en wel zó, dat deze handelingen op een gerieflijke wijze in een kleine ruimte verricht kunnen worden. 

Het Lavet, met lekenogen bezien, is het ei van Columbus: een ronde Ocriet bak met een diameter van 58 en een diepte van 37 cm, aangebracht in een ocrietblad (120 x 73 cm) met opstaande rand (zie foto). De Nederlandse bouwwereld toonde direct grote belangstelling voor dit nieuwe sanitaire apparaat, dat met een minimum aan kosten een maximum aan mogelijkheden bood. Sinds de aanvang van de seriefabricage is de vraag naar Lavets dan ook altijd groter geweest dan de productiemogelijkheid, en dat ondanks de grote uitbreidingen, die de Ocrietfabriek de laatste jaren heeft ondergaan. Terwijl het Lavet zijn zegetocht door Nederland en België begon, zochten de technici van de fabriek reeds naar nieuwe mogelijkheden, om dit Ocrietproduct te vervolmaken. Er van uitgaande dat de bak van het Lavet uitmuntend geschikt is voor de gezinswas, zochten zij naar een wetenschappelijk verantwoorde methode voor het mechaniseren van de was behandeling. Het resultaat van hun zoeken was de Lavet-wasmachine. Deze machine, die ook in reeds geplaatste Lavets kan worden aangebracht, kwam in 1952 op de markt en reeds direct bleek het de ideale wasmachine te zijn. Terwijl het Lavet normaal voor alle washandelingen bruikbaar blijft, is onder de kom een motor ingebouwd, welke een in de afvoerplug geplaatst schoepenrad kan aandrijven. Er behoeft geen water aangedragen te worden. De huisvrouw kan immers gebruik maken van de kranen (warm zowel als koud) boven de kom en ook de afvoer gaat via de afvoer van het Lavet. 

In de duizenden woningen waar het Lavet sinds 1952 met een wasmachine werd geplaatst of gecompleteerd, roemen evenveel huisvrouwen de waarde van deze vinding. Van groot belang voor de veiligheid is de vaste electrische aansluiting. Een ander voordeel is, dat de huisvrouw de machine onbeperkt kan laten lopen zonder bang te moeten zijn voor het goed, dat door het schoepenrad heen en weer bewogen wordt. 

Vele gemeenten en woningbouwverenigingen hebben de laatste jaren dan ook de Lavet-wasmachine in hun nieuwe woningen laten aanbrengen, waarvoor de huurder een huurtoeslag moet betalen, die veel minder is dan het bedrag dat voor huren van een losse machine neergeteld moet worden. Alleen reeds in Amersfoort staan honderden Lavetwasmachines, ook vele gemeentewoningen in Hilversum en Amsterdam zijn er mee uitgerust. Volgens de verkoopleider van de Ocriet fabriek staan er ook honderden in Baarn.