vrijdag 3 februari 2023

Meester B.J.J. Wijkamp

 Nog voor de eeuwwisseling kwam de heer B.J.J. Wijkamp in Baarn wonen, namelijk in 1898 als onderwijzer aan de Oosterschool. Deze Bernardus Johannes Josephus werd op 11 maart 1879 in Zwolle geboren en begon zijn onderwijsloopbaan al op 18-jarige leeftijd in het West Brabantse dorpje Hoeven. Een jaar of vier na zijn komst in Baarn trad de heer Wijkamp in het huwelijk met mej. L.W. Goudswaard.

Zijn loopbaan in het provinciale bestuur begon in 1919, toen hij tot lid van de Provinciale Staten van Utrecht gekozen werd, gevolgd in april 1921 met een benoeming als lid van het college van Gedeputeerde Staten. Nog datzelfde jaar nam hij daarom ontslag als onderwijzer aan de Oosterschool. Van 1939 tot juli 1942 was deze Baarnaar waarnemend-commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht.

Op 21 juli 1942 werd de heer Wijkamp door de Duitsers gearresteerd en als gijzelaar naar St. Michielgestel gevoerd. Op de dag vóór zijn verjaardag, 10 maart 1943, werd hij uit deze internering ontslagen. Van 5 mei 1945 tot 24 juli 1946 werd hij voor de tweede maal als waarnemend commissaris met de leiding van het provinciaal bestuur belast.

Na zijn pensionering (hij was toen al 67) is de heer Wijkamp, naast zijn taak als wethouder (en zo ook locoburgemeester) van Baarn, nog verscheidene andere functies blijven bekleden. Ondermeer als commissaris van de P.U.E.M. (elektriciteitsmaatschappij) en als voorzitter van het College van Regenten van de Willem Arntz Stichting voor zwakzinnigen te Den Dolder.

Mr. B.J.J. Wijkamp

Dat deze opsomming beslist onvolledig zal zijn, wordt bijvoorbeeld bewezen door het feit, dat deze socialist vóór de oorlog enige tijd zitting heeft gehad in de Tweede Kamer. Na zijn overlijden in 1951 — hij was toen nog steeds wethouder hier -- eerde Baarn hem door een straatnaam naar hem te noemen, de Wijkamplaan. De regering erkende zijn vele verdiensten al op 10 oktober 1947, toen hij bij Koninklijk Besluit benoemd werd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Het overlijden van deze grote persoonlijkheid is voor Baarn zondermeer een enorm verlies geweest. Niet alleen op het gemeentehuis en als voorzitter van Maatschappelijk Hulpbetoon werd hij gemist, zijn interesse in het plaatselijke culturele en maatschappelijke leven was schier eindeloos. Hij was een van de oprichters van de Openbare Leeszaal, waar hij ook vaak gezien werd, evenals bij concerten in de Pekingtuin, bij voetbalwedstrijden, zowel als tentoonstellingen. Bij vrijwel elke gebeurtenis van plaatselijke aard was wethouder Wijkamp trouwens aanwezig. En altijd wist hij de mensen voor zich in te nemen door zijn bescheidenheid, vriendelijkheid en geestigheid.

Liefst twaalf sprekers voerden dan ook het woord aan zijn graf op de algemene begraafplaats aan de laan, die nog datzelfde jaar zijn naam zou dragen. Commissaris der Koningin in Utrecht Reinalda getuigde van het voorbeeld, dat zijn periode van een kwart eeuw in het provinciaal bestuur genoemd mocht worden. Burgemeester van Beeck Calkoen van Baarn belichtte voorts zijn persoonlijkheid en mevr. Wafelbakker, die namens de PvdA-fractie in onze raad sprak, zei ondermeer'' Laten we dankbaar zijn, dat we deze mens hebben mogen leren kennen”

Deel 3 is te koop bij Geheugenvanbaarn.nl