maandag 22 april 2013

Meubelmakerij Antonius van Dijk, Laanstraat, Baarn

Alles wat u op deze foto ziet is verdwenen. In het midden ziet u het pand van meubelmaker Antonius van Dijk in de Laanstraat. Deze meubelmakerij was recht tegenover de ingang van de Spoorstraat te vinden.

Meubelmakerij Antonius van Dijk, Laanstraat 40.
Foto: E. Sanders, Groningen.
Het pand links van de meubelmakerij was, zoals het bord op de gevel laat zien, van bakker Jan Visee (1891-1960) zoon van Jan Visee en Gerritje Bleijerveld. J. Visee, Zeister Brood Beschuit en Kleingoedbakkerij, Chocolade en Suikerwerken staat op het bord te lezen. Het pand rechts, op Laanstraat 38) was van groente- en fruithandelaar Hessel Peet (1845-1909) zoon van Nicolaas Peet en Helena de Zoete. Na zijn dood zou zijn weduwe Jannetje Theule de zaak voortzetten onder de naam Fa. Wed. J. Peet. Zelfs lang na haar overlijden in 1916 werd de zaak onder die naam voortgezet.

Antonius van Dijk (1856-1924)
Foto: Adr. Boer, Baarn
In het midden dus de meubelmakerij van Antonius van Dijk. Op het hekje boven de erker staat het ook geschreven: Meubel-Makerij. De chef zelf staat links. Wie de drie jongens bij de kar zijn weet ik niet, maar aangezien ze stofjassen dragen zullen het knechten van Van Dijk geweest zijn. Mogelijk is één van de knechten zijn eigen zoon Jozef Joannes Wilhelmus van Dijk (1886-1934) die het bedrijf later zou voortzetten. De foto is gemaakt door fotograaf Eduard Sanders uit Groningen. Volgens een stempel op de achterzijde is de foto gemaakt op 12 februari 1913.

Antonius van Dijk werd geboren op 4 augustus 1856 in Baarn als jongste zoon van winkelier Johannes van Dijk en Adriana van Klarenbeek. In 1877 begon hij zijn meubelmakerij in de Laanstraat, toen nog genummerd F25. In 1883 trouwde hij met de Eemnesser Johanna Maria Gijsberta Bell. Zij stierf al in 1897 op 38-jarige leeftijd, zodat Antonius al op 40-jarige leeftijd weduwnaar zou worden. Antonius stapte daarna niet meer in het huwelijksbootje. Uit het huwelijk Van Dijk / Bell werden vijf dochters en twee zoons geboren. De jongste zoon Johannes Adrianus Theodorus van Dijk werd slechts 11 maanden oud.
Jozef Joannes Wilhelmus van Dijk (1886-1934) volgde zijn vader op.
Het lag dus voor de hand dat oudste zoon Jozef Joannes Wilhelmus (Sjef) van Dijk het bedrijf van zijn vader zou voortzetten. En zo gebeurde het ook. In 1917 wordt Sjef net als zijn vader als meubelmaker vermeld op Laanstraat 40 in het adresboek van Baarn, maar waarschijnlijk werkte hij al veel eerder in de zaak mee.

Reclamefoto van Antonius van Dijk.
Antonius van Dijk overleed op nieuwjaarsdag 1924 op 67-jarige leeftijd. Hij werd begraven op het roomskatholieke kerkhof aan de Kerkstraat in Baarn. In de Laanstraat  herinnert niets meer aan de meubelmakerij van weleer. In 2002 verschenen op deze plek grote winkelpanden met daarboven appartementen. Electronicahandel Scheer en Foppen is één van de bedrijven die daar nu te vinden zijn.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten