donderdag 11 april 2013

Baarnse postbeambten


Op deze foto is een groep Baarnse postbeambten te zien. Achter de groep een mooi vaandel waarop te lezen is:

Nederlandsche Bond van Post- en Telefoonbeambten "De Post", afdeling Baarn. Deze van oorsprong Amsterdamse bond werd op 22 februari 1893 erkend. De doelstelling van de bond was als volgt:

"Om tusschen zijne leden eendracht en verbroedering aan te kweeken en te onderhouden en door alle wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen, met uitsluiting van elke inmenging op godsdienstig of politiek terrein."


Het gemeentehuis en het postkantoor aan de Hoofdstraat.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee wanneer de foto precies gemaakt zijn, maar het zal begin vorige eeuw geweest zijn. Oorspronkelijk was het postkantoor aan de Hoofdstraat, bij de Brink te vinden, op de plek waar nu de bibliotheek van Baarn te vinden is. Dat gebouw heette toen het Nicolaasgebouw. Dat gebouw stamde uit 1877. In 1913 werd een nieuw postkantoor in gebruik genomen aan de Teding van Berkhoutstraat. Dat gebouw is daar nog steeds te vinden, al is het de afgelopen jaren niet meer in gebruik als postkantoor.

Het postkantoor aan de Teding van Berkhoutstraat.

Waar de foto met de Baarnse postlieden gemaakt is weet ik niet. Het gebouw achter hen herken ik niet als één van deze twee postkantoren. Misschien is de foto gemaakt bij een gelegenheid die buiten de plaats gehouden werd.

Eén persoon op de foto is bekend. Vooraan, de derde persoon van links is Arie van den Heuvel. Hij werd geboren op 24 maart 1874 in Baarn als zoon van Roelof van den Heuvel en Johanna Cornelia Kaptijn. Arie trouwde in  1902 in Woerden met Dirkje Maria Hamerslag. Op 4 december 1943 overleed hij in Baarn en werd begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan.

Natuurlijk hoop zoals altijd dat er nog lezers zijn die meer personen op de foto herkennen. Als dat zo is, laat het ons weten!

Met dank aan mevr. T. Meijer-Scholten, Soest voor de foto van de postbeambten.

Update 14-4-2013: Ik kreeg een berichtje van dhr. D.H. Werner uit Culemborg. Hij heeft het vermoeden dat de foto wel eens gemaakt zou kunnen zijn aan de achterzijde van het huis Peking, dus vanuit de Pekingtuin. Die heeft namelijk net zo'n opgang.

Update 16-4-2013: Dhr. G. Groen liet ons weten dat op de groepsfoto zijn grootvader Gerrit Bakker (1871-1923)  is afgebeeld. Hij staat op de tweede rij, de vierde persoon van links. Gerrit Bakker was chef monteur telegrafie, zoon van Johannes Mathijs Benjamin Bakker en Anna Barbara van Aalburg. Hij is begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan in Baarn.

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

1 opmerking:

  1. Ik ben een klein/ klein dochter van Dhr Gerrit Bakker. Hij is mijn overgroot opa. Mijn opa had dezelfde naam als de vader van Gerrit, dus, Johannes Matthijs Benjamin Bakker, hij is geboren te Amsterdam. Ik ben op zoek naar de geboorte plaats van de ouders mijn over groot opa Gerrit (J.M.B. Bakker + Anna Barbara van Aalsburg. Het liefst zou ik ook wat meer willen weten over hun groot ouders. Ik heb uitvoerig op internet gezocht maar kan echter niets vinden.

    Ik vond het leuk om mijn groot opa te zien afgebeeld

    BeantwoordenVerwijderen