woensdag 25 december 2013

Deel 1 Het begin van Brandweer Baarn


Het begin van Brandweer Baarn

De toenmalige burgemeester van Baarn en Lage Vuursche kon in 1826 niet vermoeden dat hij de aanzet heeft gegeven tot de hedendaagse brandweerorganisatie.

Het eerste materiaal
In 1831 werd de eerste brandweerorganisatie op papier gezet. In dit jaar werd een ‘Regelement houdende bepalingen ter voorkoming van brand, mitsgaders eene Verordening op de bediening van brandspuiten’ ontworpen. Al zullen de bepalingen in deze voorschriften een bestuurlijke en administartieve bevestiging zijn geweest van een – in de loop der jaren – gegroeide organisatie, ze moeten toch beschouwd worden als het begin van de georganiseerde Baarnse brandweer. Het gemeentebestuur had toen al brandweermateriaal aangeschaft.

In 1825 – zo bleek uit de opgave van dit jaar – was er aan materiaal al aanwezig: een brandspuit, twaalf brandweeremmers, drie brandhaken, ladders, twaalf watertonnen, een waterbak op wielen, negen lantaarns met stokken. De brandspuit werd bedient door één of drie personen en is gebouwd door de Fa. Belder & Co te Amsterdam.

Brandweerwezen
Bij een raadsbesluit van 18 juli 1860 werd pas de ‘Verordening op het Brandweerwezen’ vastgesteld. De verordening vermeldde allerlei interessante bepalingen: vergoedingen aan het personeel; vele strafbepalingen voor het te laat komen bij een brand of bij één van de vier jaarlijkse oefeningen; bij brand mocht er niet ‘overluid’ gesproken of gezongen worden en het gebruik van sterke drank was ten strengste verboden.

Er was toen nog steeds één handbrandspuit met aanbrenger. Alles werd bewaard in het brandspuithuis onder de hervormde kerk.
Het personeel bestond toen uit één opperbrandmeester, zijn plaatsvervanger, twee brandmeesters en twee kwartiermeesters. Het overige personeel (107 personen) werd aangewezen uit dienstplichtigen.

In 1892 waren de ‘dienstplichtigen’ er nog steeds, maar het aantal geoefenden onder de groep was groot genoeg om verder geen beroep te hoeven doen op alle dienstplichtigen. Wel was er een andere vorm van organisatie opgebouwd. Zo waren er al vier handbrandspuiten, die verspreid over de gemeente op verschillende plaatsen in brandspuithuisjes stonden opgeborgen.

Op voordracht van burgemeester en wethouders besloot de raad der gemeente Baarn op 3 februari 1892 in zijn vergadering opnieuw een ‘Verordening op het Brandweerwezen in de gemeente Baarn’ vast te stellen.

Brandweer oefeningen
Ook werd er regelmatig geoefend door alle manschappen en de terreinafzetters van de brandweer. Zo ook op 18 april 1890, namiddags om zes uur met de oude spuit van de Oosterheide. Ook op woensdag 1 oktober 1890 werd er weer geoefend. Om half vijf dien avond moesten alle manschappen aanwezig zijn bij het brandspuitenhuis gelegen aan de Eemnesserweg.

Geplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten