donderdag 23 januari 2014

Burgemeesters van Baarn 1897 - tot heden

Gemeentehuis van Baarn

Tijdens de zoektochten naar oude gegevens van Baarn, om weer eens een stukje te schrijven, kwam ik regelmatig enkele burgemeesters, een loco burgemeester en 2 waarnemend burgemeesters van Baarn tegen. Hun namen kregen voor mij een gezicht. De navolgende namen kwam ik tegen in de periode van 1897 tot heden.Zittend in het midden burgemeester F.F. Baron d' Aulnis de Bourouill okt. 1897 - 1 sept. 1916Burgemeester van Baarn 1897 -1916

Burgemeester van Baarn 1916 - 1923

Aanvulling op het verhaal van Wim Velthuizen

In 2006 kwam ik op het idee om beelden van Koningin Juliana en Prins Bernhard in de voortuin van paleis Soestdijk te laten zetten. Op mijn brief naar Koningin Beatrix daarover kreeg ik zo'n positieve reactie, dat ik de Stichting Beelden Koningin Juliana en Prins Bernhard heb opgericht. Daarvoor wilde ik een comité van aanbeveling hebben. Van de toenmalige generaal van Baal kreeg ik het advies om iemand met de Militaire Willemsorde te vragen. Zo kwam ik terecht bij de inmiddels overleden Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill (geb. 26-12-1918). Hij was een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, vluchtte naar Engeland en werd later artillerieofficier. Na enkele brieven en telefoongesprekken nodigde hij mij uit in zijn flat in Den Haag. Daar vertelde hij dat hij wel in Baarn bekend was vanwege logeer partijtjes bij zijn grootvader, die daar burgemeester was. Hij vertelde ook dat deze het huidige gemeentehuis had laten bouwen, omdat het toenmalige gemeentehuis niet meer aan de eisen  van die tijd voldeed. Vaak denk ik aan de verhalen van de baron als ik het gemeenthuis zie of door de ‘d Aulnis de Bourouilllaan rijd. Voor mij persoonlijk geeft dat een goed gevoel, omdat ik mede dankzij het vertrouwenwekkende Comité van Aanbeveling de beelden heb weten te realiseren. (zie ook www.beeldensoestdijk.nl)Burgemeester Jhr. dr. C.C.J. van Reenen

Burgemeester Gerlach Cornelis Johannes van Reenen achter zijn bureau op het gemeentehuis in Baarn.
Dhr. van Reenen was burgemeester van Baarn van augustus 1923 tot juli 1941 en 1945 - 1946.
Kijken we naar de achtergrond van zijn werkkamer, bureau en de mooie klok dan ik kan u vertellen dat het er nu geheel anders uit ziet. 

 


2e van links burgemeester van Reenen samen met de burgemeesters van de Bilt, Zeist, Utrecht, enkele wethouders van de Bilt.
4e van links de commissaris van de Koningin van Utrecht.
Deze bijeenkomst was ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis van de Bilt in juli 1932.De navolgende personen waren burgemeester van Baarn in oorlogstijd te weten:
1942 - 1944  Dhr. H. Froonhof,
1944 - 1945  Baron C.J.K. van Lynden van Horstwaerde,
1945 - 1945  Dhr. A.J. van der Hoeven.Burgemeester mr. F. van Beek - Calkoen


Nadat burgemeester Van Reenen dus in  1945 en 1946 opnieuw burgmeester was, kreeg Baarn korte tijd een waarnemend burgemeester. Eind 1945 was dat mr. Antoine Louis des Tombe. Daarna werd mr. Frans van Beek - Calkoen onze burgervader, van 1946 tot 1970.
Hier links ziet u hem bij de opening van de nieuwe brandweerkazerne in 1949. Op deze plek staat nu het politiebureau aan de Eemnesserweg no: 52.
Burgemeester mr. J. van Haeringen was burgemeester van Baarn in de periode van 1970 tot 1976. Hier ziet u hem rechts bij het afscheid van dhr. J.Vervat sr.

Burgemeester mr. J.van Haeringen
2e van links is de heer Bart Bouwens en daarnaast Joop Meerveld. Ik weet nog dat deze burgemeester gek was op pinda's. Tijdens brandweerbijeenkomsten had hij altijd wel een bakje pinda's voor handen. Wegens ziekte legde hij zijn functie neer op 5 november 1975 om met vervroegd pensioen te gaan.
Burgemeester mr. Jacob Miedema
Dhr. J. Miedema is, na ruim vijf en een half jaar burgemeester van Dokkum te zijn geweest, in 1976 in Baarn tot burgemeester benoemd. Hij is burgemeester van Baarn geweest van 1976 tot 1994.   

Hier is dhr. J. Miedema aanwezig bij bij de brand op de Ferd. Huycklaan waar heel lang geleden de Washington sigarenfabriek in was gezeteld.
Aanvulling op het verhaal van Wim Velthuizen

Jaap Miedema was ongeveer even oud als ik. Als jongen had ik gymnastiekles van zijn vader. Samen met Jaap was ik bij de padvinderij, dat tegenwoordig scouting heet. Wij deelden dus veel jeugdherinneringen.  Toen hij hier burgemeester werd vond ik dat heel leuk voor hem. Bovendien was er toen in Baarn een periode waarin we niet zo gelukkig waren met onze burgemeesters. Burgemeester Miedema kreeg zelfs een speciaal beveiligde woning aangeboden, maar daar wilde hij niets van weten. Hij was een recht-door-zee man, die als een van de betere burgemeesters van Baarn bekend staat. Hij heeft het ambtenarenapparaat gemoderniseerd en leidde de vergaderingen altijd correct en met strenge doch rechtvaardige hand. Hij ging altijd te voet naar het gemeentehuis. Ik kwam hem ook tegen in het zwembad en dan trokken we samen een paar baantjes. Hoewel hij niet uitgesproken sportief was, wist hij de juiste balans te vinden tussen zijn veelal zittende werk en lichamelijke activiteiten. Zijn echtgenote was betrokken bij zijn werk en heeft veel betekend voor sociale contacten in Baarn. Door hem is de stedenband met Clasterec tot stand gekomen. Mevrouw Miedema is nog steeds actief bij verschillende werkgroepen. Helaas overleed hij veel te vroeg. Met zijn weduwe heb ik goede contacten, mede door haar inzet voor de stedenband met Clasterec. Daar zijn we samen met de werkgroep op bezoek geweest.

Hier rechts zien we de loco Burgemeester van Baarn  mevr. Fien de Leeuw-Mertens tijdens de overdracht van het nieuwe blusvoertuig in Lage Vuursche begin 1970.
Links van de Burgemeester dhr. Johan Piek en uiterst links dhr. Wolter Wiersema, toen commandant van de Brandweer van Baarn.
Mevr. L.A. Snoeck-Schuller is gedurende vier maanden waarnemend burgemeester geweest, voordat mevr. drs. Marie-Rose Wolterink-Oremus in 1995 aantrad. Zij was burgemeester tot 2005 en besloot per 1 mei 2006 met vervroegd pensioen te gaan. 

Hier links ziet U haar tijdens een korpsbijeenkomst van de Brandweer van Baarn in die periode.

Rechts hierboven ziet u dhr. H.A. Smit samen met Joke Bakker, mijn vrouw, die mij samen een
koninklijke onderscheiding opspelden. Harry Smit is burgemeester geweest van 2005 tot 2007.

Op 31 mei 2007 werd Jan de Groot geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Baarn. Hij volgde daar burgemeester  Harry Smit op, die op zijn beurt burgemeester Wolterink - Oremus verving. In oktober 2009 werd bij De Groot een hersentumor ontdekt. Hieraan is hij in dezelfde maand nog geopereerd. Vanwege zijn gezondheidsproblemen werd Bartele Vries in februari 2010 benoemd tot waarnemend burgemeester van Baarn. De Groot overleed na een ziekbed van ruim driekwart jaar op 20 augustus 2010 aan de gevolgen van de hersentumor.

Aanvulling op het verhaal van Wim Velthuizen

Burgemeester Wolterink Oremus nam na een burnout afscheid en er volgde een periode met nterim burgemeester Harry Smith, van 2005-2007. Jan de Groot werd benoemd en kwam in de nieuwbouw bij Perahof te wonen. Ik kende hem, omdat ik lid ben van de serviceclub Kiwanis Hilversum-Baarn, waar hij ook bij kwam na zijn benoeming. Hij was al een Kiwanian in Vught/Den Bosch. Wij deelden de belangstelling voor muziek. Bovendien hadden wij andere gemeenschappelijke herinneringen uit het verleden. Het was triest dat hij een hersentumor kreeg. Vanwege onze band bezocht ik hem in het ziekenhuis en later thuis. Daar ontmoette ik ook Bartele Vries, die interim burgemeester was. Ik had verwacht dat het een zakelijk gesprek zou worden waarbij burgemeester Vries hem op de hoogte hield van de gang van zaken in de verwachting dat Jan de Groot weer binnen afzienbare tijd zijn werk zou kunnen hervatten. Het viel mij op dat die twee zo goed met elkaar omgingenen
dat er niet over het werk werd gesproken. Ik ben toen weggegaan om hen de gelegenheid te geven
voor een meer persoonlijk gesprek. Het was een van mijn laatste bezoeken aan burgemeester de Groot, want spoedig daarna overleed hij.
  
De 67-jarige Drs. Bartele Vries werd per 1 februari 2010 waarnemend burgemeester van Baarn. CDA'er Vries wordt hier beëdigd door commissaris van de Koningin Robbertsen. De provincie Utrecht meldt dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders het unaniem eens zijn met de benoeming van Vries.


  
Vanaf 2011 tot heden is de heer Mark Röell onze burgemeester.
Als we kijken wat onze huidige burgemeester in zijn portefeuille heeft, of wel verantwoordelijk voor is zijn dat de navolgende zaken:
algemene, bestuurlijke en kabinetszaken; openbare orde en veiligheid; brandweer; intergemeentelijke samenwerking; handhaving; contactcommissie Lage Vuursche; rechtsbescherming; burgerzaken; representatie; internationale contacten; feesten en herdenkingen; beleid inzake personeel en gemeentelijke organisatie; interne en externe communicatie; archief; oudheidkunde.


Leen Bakker

Geplaatst door L.J.A.Bakker http://ljabakker.magix.net/websiteVragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

2 opmerkingen:

 1. Ik kreeg het navolgende berichtje van de burgemeester van Baarn:

  Geachte heer Bakker,

  Dank voor het mij attent maken op het artikel. Leuk om mijn voorgangers zo op een rij te zien.

  Met vriendelijke groet,

  Mark Röell
  burgemeester

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goedemorgen,

  U geeft aan dat eind 1945 mr. Antoine Louis des Tombe waarnemend burgemeester was. Heeft u wellicht meer exacte data hiervan?

  BeantwoordenVerwijderen