woensdag 22 januari 2014

Apotheek Julius

Op 1 april 1886 opende apotheker C.J. Schuld een apotheek in het pand dat nu Laanstraat 26 is. In onderstaande advertentie staat als adres echter Laanstraat 138. Acht jaar later, in 1894, ging hij samenwerken met apotheker J.P. Land.

Advertentie in het boekje van het Sanatorium, voormalig Badhotel


In 1908 nam Mejuffrouw M.E. Julius de apotheek over en en tot nu toe draagt de apotheek nog steeds haar naam.
Het was voor die tijd nog vrij ongebruikelijk om als vrouw gestudeerd te hebben, dus Mej. Julius was een voorloper in de farmacie. Na Mej. Julius is de apotheek nog een aantal keren overgenomen. In 1946 door Mej. Frida Ruth, in 1953 door Mej. J.G. Tresling, in 1970 door Hr O.P. Hofkes en Mevr E. Hofkes-Dazert en tegenwoordig is Mevr M.A. Smulders-de Jong de eigenaresse van de apotheek.
Er hebben dus bijna altijd vrouwen aan het hoofd gestaan van de apotheek.


Mej Frida Ruth

Mej M.E. Julius     
Apotheek Julius 1925

Aan de hand van diverse foto’s is het leuk om te zien dat de apotheek een aantal keren verbouwd is.
In het begin was de apotheek niet meer dan een erker en een kleine ruimte achter de erker. De rest van het pand was woonhuis.Interieur apotheek 1924


 Interieur apotheek 1926

Buitenkant apotheek 1950 

In de jaren 50 is de apotheek voor de eerste keer verbouwd. Er werd centrale verwarming aangelegd en het apotheekgedeelte werd groter.
Ook de voorgevel is in de loop van de tijd veranderd. In het begin bestond de voorgevel uit een serre aan de linkerkant van het pand, daarnaast de voordeur en aan de rechterkant van het pand bevond zich een uitbouw met een grote raampartij.
Buitenkant apotheek jaren 80
Bij de verbouwing in de jaren 60 werd de voorgevel behoorlijk vergroot. De voordeur en de serre aan de linkerkant van het pand verdwenen. Hiervoor in de plaats kwam een grote uitbouw naar voren en opzij. De uitbouw aan de rechterkant bleef intact en is tegenwoordig nog steeds te herkennen.

De laatste grote verbouwing vond plaats in de jaren 70 waarbij de apotheek ook aan de achterkant werd uitgebreid.

Karla Roskamp
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten