vrijdag 7 oktober 2022

Antwoord van vorige week - "De Bierhal"


Het is 4 maart 1956

[DE STATIONSRESTAURATIE  IS OPGEHEVEN] 

„De Bierhal” zal spoedig afgebroken worden.

Donderdagavond om 12 uur is de Stationsrestauratie voorgoed gesloten. Vrijdag en Zaterdag is het 82 jaar oude gebouw ontruimd. Kaal en verlaten staat „de Bierhal” thans de dag af te wachten waarop de slopers een aanvang zullen maken met de afbraak. Reeds in de zomer van vorig jaar had de directie van de N.V. Nederlandse Spoorwegen de overeenkomst met de restaurateur, de heer J. M. Hastrich, inzake de exploitatie van de Stationsrestauratie opgezegd. Het lag toen in de bedoeling van de directie de restauratie met ingang van 1 Augustus te sluiten. De heer Hastrich wist uitstel te verkrijgen tot 31 Maart 1956. Dit in verband met de opening van het nieuwe hotel, dat hij gaat exploiteren. Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de heer Hastrich het hotel, dat gevestigd wordt in de vroegere villa „Rostende” aan de Stationsweg (hoek Kettingweg) op 1 Maart te openen. De langdurige vorstperiode is er debet aan dat de verbouwingswerkzaamheden eerst in de tweede helft van April gereed zullen zijn, zodat de opening van het hotel niet voor het einde van deze maand plaats zal kunnen hebben. 

de Bierhal rond 1937


„De Bierhal”, zoals vooral oude Baarnaars de thans opgeheven stationsrestauratie nog steeds noemen, werd in de zomer van 1874 — gelijk met het station — feestelijk geopend. Zij heeft een bewogen verleden achter zich. Reeds in de tachtiger jaren was de Bierhal een bekend café-restaurant, dat vooral in de avond veel bezoek trok. Het gebouw beleefde zijn grootste bloeiperiode gedurende de jaren rond de eeuwwisseling. Er werden in die tijd veel buitenconcerten gegeven in de muziektent, die op een heuveltje in het aangrenzende plantsoen stond. ’s Zomers was er in dit plantsoen een kermis en gedurende de maanden Juli en Augustus traden er vaak variétéartiesten op, waarbij de tuin van de Bierhal steeds met bezoekers gevuld was. Tijdens en na de eerste wereldoorlog ging het met de Bierhal bergafwaarts. Toen de heer Hastrich in 1935 de exploitatie van de stationsrestauratie op zich nam, kreeg hij de leiding over een verlopen vaak, waar bijna niemand meer „iets in zag”. De heer Hastrich ging echter met voortvarendheid te werk. Hij sloeg nieuwe wegen in, besteedde zijn volle aandacht aan de restauratie en slaagde er binnen enige jaren in het bedrijf weer rendabel te maken. Toen kwam de oorlog en daarmede een nieuwe moeilijke periode. Kort na de oor­log kwam de restauratie echter weer opnieuw tot bloei; het gehele interieur werd vernieuwd en de oude bierhal was weer voor vele Baarnaars en reizigers een trefpunt waar zij zich thuis voelden. Het gebouw begon echter bouwvallig te worden. De directie van N.S. had voor een behoorlijke verbouwing geen geld over, daar zij de mening was toegedaan dat slechts een klein percentage van het aantal bezoekers der restauratie uit reizigers bestond en zo viel het besluit de Baarnse Stationsrestauratie op te heffen. Met de afbraak van het oude gebouw zal spoedig begonnen worden. Het hierdoor vrijkomende terrein zal dienst gaan doen als parkeerruimte. De winnaar deze week is E.Timmermans uit Baarn.

Het VVV-kantoor wat uiteindelijk in de plaats van de Bierhal kwam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten