maandag 9 juli 2012

Het Maarschalksbos in Baarn

Ziekenhuis Maarschalksbos Baarn
In 1921 stierf mej. Johanna Margaretha Frederika van IJsendijk in Amsterdam op 83-jarige leeftijd. Mej. Van IJsendijk woonde aan de Brink in Baarn in Villa Nieuwerhoek. Ze had een groot hart, want in haar testament was beschreven dat het Maarschalksbos, groot 7 hectare, nagelaten werd aan de gemeente Baarn, onder de voorwaarde dat het een bos zou blijven, en dus niet bebouwd zou worden, en dat het toegankelijk voor publiek zou blijven.
Jarenlang bleef het een bosje, of liever gezegd een park. In de volksmond werd het het "Bosje van IJsendijk" genoemd, natuurlijk naar de gulle schenkster. Maar in 1965 wijzigde dat allemaal. Er werd een nieuwe locatie gezocht voor ons ziekenhuis en de gemeente koos het bosje van IJsendijk uit als lokatie. 4/5 deel van het bos zou hierdoor verdwijnen. Dit had een storm van protesten tot gevolg van diegenen die het bosje wilden behouden. Helaas mocht dat geen baat hebben. Nabestaanden van mej. Van IJsendijk ontvingen een som van 68.000 gulden ter compensatie, omdat de voorwaarden van het testament van wijlen mej. Van IJsendijk niet werden nageleefd. Met 16 stemmen vóór en 3 stemmen tegen werd het voorstel voor de bouw van het ziekenhuis door de gemeenteraad aangenomen. De daadwerkelijke bouw liet nog een aantal jaren op zich wachten want op een luchtfoto 1968 is er nog geen spoor van het ziekenhuis te ontdekken.

Een luchtfoto van het "Bosje van IJsendijk" in 1968, nog geen spoor van een ziekenhuis
In ons bosje van IJsendijk is al meer dan 50 jaar een dierenpark te vinden. Tegenwoordig noemen we het een hertenkamp. De kinderen van Baarn spelen al generaties lang in het bosje en ontdekken de dieren in het hertenkamp. Het had niet veel gescheeld of in 2003 was daar een eind aan gekomen. De gemeente wilde het hertenkamp wegbezuinigen. Een aantal dames uit Baarn konden dit niet verkroppen en gingen in het verweer. En met succes! Inmiddels is onder leiding van mevr. Kitty van der Hage-Rens een heuse Stichting tot Behoud van het Hertenkamp Maarschalksbos opgericht. De stichting probeert zo veel mogelijk sponsors en donateurs te werven zodat de verzorging van de dieren gewaarborgd is. Verder willen de stichting geld inzamelen voor de herinrichting van het hertenkamp. 


Een nobel streven lijkt me zo. Ik roep daarom iedereen op om de stichting te steunen. Dat kan door een donatie op ABN-AMRO rekeningnummer 430279957. Voor meer informatie kunt u de website http://www.hertenkampbaarn.nl/ bezoeken.

Tot slot nog een oproepje dat u geen geld kost, maar waar het hertenkamp toch mee geholpen is. Op dit moment is er hard geld nodig voor een nieuwe volière. De website vrijwilligerswerk looft prijzen uit voor dit soort vrijwilligersprojecten. Wat u kunt doen is uw stem uitbrengen op dit project. Als er genoeg stemmen verzameld worden wordt de stichting financieel gesteund door vrijwillgerswerk.nl. Uw stem kunt u hier uitbrengen: http://bit.ly/NircQK
Als genoeg stemmen uitgebracht worden kunnen uw kinderen en kleinkinderen 's winters van de berg in het bosje sjezen en genieten van de dieren in het hertenkamp. Doen hoor!


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.