zondag 20 januari 2013

De geschiedenis van Soesterberg in kaart gebracht


Na anderhalf jaar van onderzoek is het dan eindelijk zover. Het door Jan de Mos geschreven boek “De geschiedenis van Soesterberg en directe omgeving tot de 20e eeuw” wordt op zondag 3 februari a.s. ten doop gehouden. De boekpresentatie, met aansluitend een tentoonstelling, vindt plaats in het Soesterdal, Rademakerstraat 26 in Soesterberg.

De inloop begint zondag 3 februari om 14.00 uur. Om 14.15 worden de bezoekers welkom geheten door Herman Schoemaker, voorzitter van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg (HVS) en oud-Soesterberger. Daarna geeft Jan de Mos een korte presentatie van zijn boek, gevolgd door de overhandiging van het 1e exemplaar aan een “Mystery Guest”.

Aan de boekpresentatie is ook een prijsvraag gekoppeld. Onder degene die het antwoord weten op de vraag: “Welke Soesterbergse familienaam komt in het boek het meeste voor?”, wordt een boek verloot. Deelnameformulieren invullen en inleveren bij binnenkomst, uitslag direct na het officiële gedeelte. Daarna is op basis van het boek de tentoonstelling de “Geschiedeniscanon van Soesterberg” te bezichtigen met een doorlopende projectie van veel historisch beeldmateriaal. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Het boek telt 350 bladzijden en is rijk geïllustreerd, een omvangrijk lees- en kijkboek. De winkelprijs bedraagt € 29,95. Natuurlijk kunnen bezoekers op 3 februari direct een gesigneerd exemplaar kopen. Daarna verloopt de verkoop via drogisterij Sukking in Soesterberg, en de boekhandels Van de Ven in Soest en Kramer & Van Doorn in Zeist.

Aanleiding
Precies 25 jaar geleden verscheen het eerste boekje over Soesterberg van Dik Top c.s. Aanleiding was het 150-jarige bestaan van de katholieke parochie. De latere boekjes van Top geven een goed inzicht van de geschiedenis van het dorp in de 20e eeuw. Jan de Mos nam bij het 175-jarige bestaan het initiatief om juist de geschiedenis van daarvoor in kaart te brengen. Deze boeken sluiten mooi op elkaar aan. Dik Top heeft daarom in dit boek graag het voorwoord geschreven.


Soesterberg is meer dan een dorp van struikrovers
In het boek wordt kort stilgestaan bij de historie van het gebied, dat werd gevormd in de ijstijd. Jagers-verzamelaars trokken daar in die tijd al over heen. Vele grafheuvels duiden ook op bewoning in de latere bronstijd. In de middeleeuwen was het nog steeds een verlaten gebied. Dat veranderde pas in de Gouden Eeuw met de aanleg in 1653 van een nieuwe weg van Utrecht naar Amersfoort: “de Wegh der Weegen”. Toen vestigden zich de eerste vaste bewoners op “Den Bergh”. Naast de rijke adel en bestuurlijke elite was dat een volk van arme daggelders, bezembinders en bijenhouders. Pas in 1837 kreeg het dorp Soesterberg zijn officiële naam met een eigen R.K. kerk en een schooltje. Door de komst van militairen op Kamp van Zeist maakte Soesterberg zijn eerste bloeiperiode mee. De jaarlijkse grote manoeuvres trokken duizenden bezoekers met druk bezochte kermissen. De horeca speelde daar voortvarend op in. Met de komst van trein en tram werd Soesterberg een toeristische plek in een mooie omgeving. Maar de echte bloei kwam pas met de komst van de luchtvaartpioniers in het begin van de 20e eeuw.

In het boek komen ook de maatschappelijke ontwikkelingen uitvoerig aan bod. Het geeft daarmee een compleet overzicht van het ontstaan van het dorp en haar inwoners. In de naamlijst komen meer dan 600 personen voor. Het boek is daarom ook voor onderzoekers van stambomen bijzonder interessant. Verder is er onderzoek gedaan naar de veiligheid rond het dorp. Het hardnekkige verhaal over struikrovers blijkt overigens een mythe te zijn.


Achtergrond van de auteur

Jan de Mos (1944) is geboren in Schiedam. Zijn roots liggen in de accountancy en fiscale adviespraktijk. Hij heeft bovendien meer dan 20 jaar een directiefunctie vervuld bij de brancheorganisatie van zorgverzekeraars. Dat laatste was de reden om in 1979 de jeneverstad te verruilen voor het vliegdorp. Ook is hij auteur van het boek “Nieuwe dynamiek, gezonde onrust”, een manifest voor veranderingsprocessen in de gezondheidszorg. Na zijn pensionering is De Mos gedoken in stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. In 2011 kreeg hij het idee voor zijn onderzoek naar de vroegere geschiedenis van Soesterberg. Wat begon als een literatuurstudie eindigde na intensief speurwerk uiteindelijk in een compleet boekwerk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten