vrijdag 13 februari 2015

Preventie en Voorlichting 1973 tot 2007


Burgemeester Miedema op de Open dag 1983

Preventie

Alles wat we vroeger al deden en in de huidige tijd doen aan het  “voorkomen van”
kunnen we samenvatten onder de noemer Preventie. Een grote brand in een pension te Driebergen in 1973 was aanleiding om eens te kijken of een dergelijke risico ook in Baarn aanwezig was. Wolter Wiersema kwam in 1969 bij de gemeente Baarn in dienst bij de afd. Hinderwet en Brandpreventie en in 1971 in dienst van de brandweer. De brand in 1973 bij een pension was de directe aanleiding om aan de bel te trekken voor meer aandacht voor preventiewerkzaamheden. In 1977 werd Gert Blaas als preventiemedewerker bij de Baarnse brandweer aangesteld. Zijn eerste taak was een plan van aanpak op te zetten voor de bestrijding van brand- en ongevallen op het knooppunt Eemnes.


Na een besluit van de gemeenteraad werd in 1978 de Verordening op de Brandbeveiliging In Baarn van kracht. Onder de verordening vielen o.a.: Scholen, Dagverblijven, Garages, Vergaderzalen, Winkels, Kantoren, Scholen, Cafe’s, Kampeerplaatsen en Jachthavens. Voor verblijfsgebouwen kwam een aparte verordening, die voor de gemeente Baarn van eminent belang was want hieronder vielen drie gemeentelijke opvangcentra. Om de brandveiligheid te bevorderen en aan de te stellen eisen te voldoen werd door de gemeente een krediet beschikbaar gesteld van fl. 41.000.--
Ook op andere gebieden werd er actie ondernomen en zo werd er ook op woensdag 3 mei een grote blusdemonstratie gehouden op Industrieterrein Noord voor personeel van de bedrijven.


Gert Blaas in de preventiestand van Baarn
 Voorlichting/instructie
In 1979 werd er een start gemaakt met het geven van voorlichting op de basisscholen. Een rel was het altijd dat de kinderen met de brandweerauto’s weer terug werden gebracht naar school. Gert Blaas begon de voorlichting met een groep aankomende kraamverpleegsters die werden opgeleid bij Internaat Regina te Baarn evenals het personeel van de Amerpoort en Sherpa. Vervolgens kreeg het personeel van instellingen, bedrijven en scholen en  zo veel als mogelijk was de bejaarden in de Baarnse Bejaardenoorden voorlichting en instructie.

Aanvalsplannen

Ten behoeve van het repressief optreden van de brandweer werd in 1982 gestart met het maken van aanvalsplannen voor grote objecten in Baarn en Lage Vuursche. Paul Frijters kwam in dienst en bleek een grootheid in het maken van de plannen.

Als eerste werd in 1983 een aanvalsplan overhandigd aan de directie van het Ziekenhuis Maarschalksbos. Meer dan driekwart jaar werd er gewerkt aan de aanvalsplannen voor de Amerpoort en Sherpa. Nadat de inrichtingen waren voltooid waarin ook in de nachtelijke uren personen, al dan niet slapend, aanwezig waren werd het maken van plannen uitgebreid met de grotere projecten op o.a. het Industrieterrein Noordschil.

Brandpreventieweek
In 1993 werd in Baarn het startsein gegeven voor de Nationale Brandpreventieweek. In de 5-uurshow van RTL4 werd de preventieweek gestart met demonstraties vanuit één van de panden van het voormalig Fythopathologisch laboratorium te Baarn. Het Nederlands Brandpreventie Instituut was daarbij ook aanwezig. In die week stond centraal het plaatsen van rookmelders in de woning.

Door de brandweer van Baarn zijn in de navolgende jaren bij voorlichting vele honderden rookmelders aan de man gebracht. En meer dan eens bereikte ons de berichten dat de rookmelders hadden gefunctioneerd.
Nu is men bij nieuwbouw zelfs verplicht om rookmelders in de nieuwbouwplannen op te nemen. De basis lag evenwel in Baarn en daar mogen wij best trots op zijn.

Gebruiksvergunningen

In 1994 kwam er een wijziging in de Bouwverordening en werden er een 40-tal bedrijven en instellingen, die een Vergunning Brandveilig Gebruik voor voortzetting van het gebruik (beter bekend als Gebruiksvergunning) moesten aanvragen, aangeschreven. Omdat in totaal ruim 180 objecten een nieuwe vergunning moesten hebben, werd eind 1997 een extern bureau in de arm genomen. Uiteindelijk heeft het tot 2003 geduurd tot de gehele inhaalslag was afgerond.

Rampen en de gevolgen

Op 13 mei 2000 bracht de vuurwerkramp in Enschede de verslapte politieke belangstelling weer terug bij de taken van de brandweer. Toen een half jaar later de nieuwjaarsbrand in Volendam plaats vond, was meteen alle aandacht weer op de brandpreventieve taak van de brandweer gericht. Uit de onderzoeken, die op deze twee rampen volgde, bleek Baarn op het punt brandveiligheid ver boven het landelijk niveau uit stak, maar dat er nog veel te doen was.

In 2004 mocht de afdeling Pro-actie en Preventie uit breiden tot 2,75 formatieplaatsen.
Hierdoor konden zaken, die voorheen moesten blijven liggen, goed worden opgepakt zoals het begeleiden van infrastructurele wijzigingen (verkeersdrempels en de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg), het instellen van een route voor transport gevaarlijke stoffen, en complete advisering over aanvragen van bouw- en milieuvergunningen het controleren van bouwprojecten tijdens de uitvoering, het structureel controleren en handhaven van de afgegeven gebruiksvergunningen en het begeleiden van evenementen in Baarn.
Het boek over de Brandweer van Baarn "Waarom Redden" is te koop voor een klein prijsje (€ 8,00). Kijk in onze webwinkel
Het Boek "Waarom Redden"

Geplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn

http://www.grijsvuur.nl

http://knipselsuitkranten.nl
http://ljabakker.magix.net/website#Startpagina

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en TwitterGeen opmerkingen:

Een reactie posten