zaterdag 21 februari 2015

Begraven in Zandvoort maar toch in Baarn

Bidprentje Henricus Comarus van Dommelen
Een echte Baarnaar denkt bij het woord Zandvoort niet direct aan de badplaats aan de Noordzeekust. Nee, hij denkt aan het buurtje in Baarn. Maar als ik het over het kerkhof Zandvoort heb, weet u dan waar die begraafplaats te vinden was?

Het is niet de oude algemene begraafplaats aan de Acacialaan, waarvan de ingang nu aan de Berkenweg te vinden is, als u dat soms dacht. Er was daar vlakbij nog een begraafplaats, namelijk bij de Zandvoortweg langs het pad waarover nu de Professor Krabbelaan loopt. Daar op de hoek Zandvoortweg en het zandpad tegenover de Acacialaan woonde Dirk van de Vuurst, groentehandelaar. De groentehal naast de woning van Dirk werd gebruikt als schuilkerk. Tijdens de reformatie mochten de katholieken niet in het openbaar geloof belijden. De groentehal werd gebruikt als plek om als katholieken bij elkaar te komen. Achter de groentehal was ook een kerkhof te vinden waar de katholieken hun overleden dierbaren begroeven. De Acacialaan, die de twee begraafplaatsen met elkaar verbond heette in die tijd Kerkhoflaan.

De woning van Dirk van der Vuurst met daarnaast de groentehal die als schuilkerk gebruikt werd.
Er zijn niet veel Baarnaars die weten dat langs de Krabbelaan een kerkhof lag. Het werd in 1830 aangelegd. Daarvoor werden de katholieke in de hervormde Pauluskerk aan de Brink begraven. Het begraven in de kerk werd in 1829 verboden. Zo kwam het dat de oude algemene begraafplaats aan de Berkenweg en het katholieke kerkhof Zandvoort werd aangelegd. Toen de katholieken in 1861 een echte kerk aan de Schapendrift (nu Kerkstraat) kregen en daar een kerkhof werd aangelegd, werd het kerkhof op Zandvoort overbodig. Het kerkhof op Zandvoort werd gesloten. In 1921 werd het als pompstation voor de riolering aan de gemeente Baarn verkocht. Nu is er van dat kerkhof niets meer terug te vinden.

Toch duikt er nog af en toe bewijs op. Onlangs vond ik op marktplaats.nl een bidprentje van Henricus Gomarus van Dommelen. Op het bidprentje is te lezen dat Henricus op 14 april op het R.K. Kerkhof te Zandvoort, bij Baarn is begraven. Een jaartal ontbreekt op het bidprentje, maar op wiewaswie.nl vond ik meer gegevens over hem. Het bleek te gaan om Henricus van Dommelen en Anna Maria Stuber, geboren op 9 november 1807 te Utrecht en overleden op 11 april 1848 te Utrecht op 40-jarige leeftijd. Tijdens zijn leven was hij chirurgijn majoor der marine en doctor in de genees-, heel- en verloskunde te Utrecht, zo lezen we op het bidprentje. Leuk dat zo'n 167 jaar oud stukje papier ons die informatie kan verstrekken.

Natuurlijk vraag je je dan af waarom deze geneesheer in Baarn begraven is. Op genealogieonline.nl heeft Maarten Stoffels stamboomgegevens van deze familie geplaatst. Klik hier om die te bekijken. Het blijkt dat Henricus Gomarus maar liefst 11 broers en zusters had. Zijn vader is in Baarn overleden. Waarschijnlijk woonde zijn vader dus in Baarn. Op het bidprentje wordt geen echtgenote vermeld. Was hij vrijgezel? Misschien is hij daarom wel in de woonplaats van zijn ouders begraven?

De laatste regel op het bidprentje luidt: "God! vergeef uwen dienaar Henricus de zonden en zwakheden, welke hij hier op aarde begaan heeft." Bij zo'n zin vraag ik me af of Henricus misschien iemand was die regelmatig een scheve schaats reed, of was dat een standaard regel op een bidprentje? Niemand leeft immers zonder zonden...

Genoeg vragen nog, maar één ding weten we zeker: Henricus Gomarus van Dommelen is begraven op het kerkhof te Zandvoort bij Baarn. En wij hebben het voor iedereen die het wil weten vastgelegd in onze database met personen begraven in het Eemland.

Eric van der Ent
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen opFacebook en Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen