donderdag 5 februari 2015

Historische Kring Baerne en Stichting Groenegraf.nl starten genealogische werkgroep

Ja, u leest het goed: Historische Kring Baerne en Stichting Groenegraf.nl starten samen een
genealogische werkgroep.

Al tien jaar houd ik me bezig met stamboomonderzoek en heb ik een grote hoeveelheid genealogische gegevens verzameld met name van Baarnse families. Ruim 55.000 personen heb ik inmiddels genealogisch 'aan elkaar geknoopt'. Het resultaat (weet u) is op onze site te bekijken. Dagelijks ontvangen we mailtjes van bezoekers die ons aanvullende gegevens en oude foto's van Baarnaars sturen zodat de gegevens steeds completer worden.

De Historische Kring Baerne kennen we natuurlijk allemaal als het instituut voor oud Baarn. Zij beschikken over een enorme verzameling van alles wat met oud Baarn te maken heeft. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar als het te maken heeft met de geschiedenis van Baarn, dan heeft de HKB het of ze weten waar het te vinden is. Maar wat nog ontbreekt is een uitgebreid genealogisch onderzoek naar Baarnse families. Zo werd besloten om die gegevens ook bij de HKB te gaan verzamelen.

Nu had men ervoor kunnen kiezen om het wiel opnieuw uit te gaan vinden en van nul af aan het onderzoek te starten. Maar natuurlijk weet men bij de Historische Kring ook wel dat bij Stichting Groenegraf.nl al tien jaar onderzoek gedaan is. Dus werd ons het voorstel gedaan om het genealogisch onderzoek naar Baarnse families vanaf nu gezamenlijk te gaan doen en er een speciale werkgroep voor op te richten.

Twee weken geleden werd overeenstemming bereikt. Historische Kring Baerne en Stichting Groenegraf.nl richten samen de werkgroep genealogie op. Stichting Groenegraf.nl stelt de tot nu toe verzamelde genealogische gegevens ter beschikking aan de werkgroep. De werkgroep, aangestuurd door leden van de HKB en begeleid door mijzelf, zullen samen met een groep vrijwilligers de gegevens gaan aanvullen. Het doel is uiteraard om de stambomen van Baarnse familie zo compleet mogelijk te krijgen.

Zo'n werkgroep kan uitsluitend functioneren als het gedragen wordt door vrijwiligers. Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om de gegevens aan te vullen. Dat kunnen natuurlijk leden van de HKB zijn, trouwe volgers van Groenegraf.nl of gewoon geïnteresseerden die interesse hebben in stamboomonderzoek. Het enige wat u daarvoor nodig hebt is een computer met internetverbinding en vrije tijd die u wilt besteden aan het onderzoek. Het grootste gedeelte van die tijd kunt u gewoon thuis achter de computer of in archieven besteden, maar uiteraard zal de werkgroep af en toe ook met elkaar moeten overleggen. Ook daarvoor zal tijd ingeruimd moeten worden.

Spreekt u dit aan? Wilt u als vrijwilliger actief worden in deze nieuwe werkgroep? Meld u zich dan aan. Als u zich aanmeldt krijgt u een uitnodiging om een bijeenkomst bij te wonen in de oudheidkamer bij de Historische Kring Baerne waar ik onze plannen zal presenteren en tips zal geven die van nut kunnen zijn om het onderzoek op een handige manier uit te voeren.

Aanmelden kan via email: groenegraf.baarn@gmail.com

Alvast bedankt namen Historische Kring Baerne en Stichting Groenegraf.nl