maandag 23 februari 2015

Van koetshuis tot tweewielerzaak

Door Machiel Bakker

Het koetshuis en oranjerie van de villa ”Veltheim” aan de Zandvoortweg (door de jaren heen waren er diverse huisnummers op het pand, nl. 1, 1b, 1c, 1d en 3) waar nu de tweewielerzaak van Arnold van Eijden is, heeft in de loop der jaren diverse bedrijven gehuisvest en heeft verschillende eigenaren en bewoners gehad. Het gebouw is in de loop der jaren meerdere keren verbouwd en aangepast. Het gebouw stamt uit 1850 en heeft diverse bewoners gehuisvest.

Zo is onder andere in 1934 de zijgevel veranderd van halfronde ramen naar grote ramen.
Op nr. 1a was Z. Koopmanschap daar rond 1917 woonachtig.
Op huisnummer 1b woonde volgens een adresboek uit 1917 W. P. J. van Ooyen daar. Volgens datzelfde adresboek woonde er rond die tijd ook een onderwijzeres mej. L.C. Vorholt.
Op nummer 1c heeft P. de Ruiter hier ook nog zijn muisjes gefabriceerd in de ruimte naast de voormalige paardenstal. Op 1d was rond 1917 G.M.A. Geisderven daar woonachtig.

De groentewinkel van H. Denekamp.

Groente- en fruithal Denekamp

Vanaf 1923 was daar H. Denekamp groentehandelaar gevestigd met zijn gezin met 9 kinderen, vier jongens en vijf meisjes (2 voornamen van die kinderen waren o.a. Steven en Antoon). Hij ging wonen in het oranjeriegedeelte. De oude paardenstal werd later aardappelopslag, eerst was dat de kelder.
Deze H. Denekamp kwam uit Apeldoorn, waar hij in de eerste jaren van de twintigste eeuw handelde in vlees. Hij verkocht pluimvee, wild en dergelijke aan gegoede families uit het hele land. Ook in Baarn kreeg hij klanten. Na verhuisd te zijn naar Soest streek hij in 1923 aan de Zandvoortweg neer en begon met de verkoop van aardappelen, groenten en fruit. Door heel Baarn werden de bestellingen geleverd.
Een deel van de vroegere paardenstal,
wat later aardappelopslag werd.
Meteen na de Tweede Wereldoorlog kwam de zoon (Steven?) Denekamp in de zaak. Deze Steven werd echter Piet genoemd. Dit was het gevolg van het feit dat voor hij in de groentewinkel ging werken hij bij een bakker in Baarn werkte waar ook een Steven werkte, dat leverde problemen op, dus werd er gezegd ”dan noemen wij jou maar Piet”, en zodoende werd er over Piet Denekamp gesproken.  Hoewel enkele broers en zusters soms in de zaak assisteerden, was hij als enige in het bedrijf geïnteresseerd.
Meerdere jaren stond hij met een zus in de winkel tot zij overleed. Naast de groenten, fruit en aardappelen werden ook rietmatten, bonenstokken en kippenvoer verkocht. In de beginjaren zestig beperkte de heer Denekamp zich tot de groentezaak-artikelen, waaronder ook conserven, enkele levensmiddelen en andere bijprodukten. Uiteindelijk stopt hij met de zaak in 1989 om gezondheidsredenen.
De groenteboer huurde in 1977 zijn winkel voor 41 gulden en 25 cent.


Garage van der Goot

De kant waar de garage van Van der Goot gevestigd
was en wat nu showroom is.
Zandvoortweg 3 was oorspronkelijk de stalling voor koetsen en de paardenstal. Later, ergens rond 1929 was enige tijd de huisschilder/decorateur J.J. Bak daar gevestigd. Ook het garagebedrijf van Rossum heeft daar gezeten dat voortgezet werd door G.J. van der Goot. Gijs van der Goot was getrouwd met Henny van Klingeren (1927-2009), had twee kinderen (Nelly en Martin) en heeft onder andere op de hoek Oosterstraat/Irisstraat gewoond. Hij werkte voor hij zijn eigen bedrijf had bij garage Legemaat. Er was ook een benzinepomp aanwezig.
De garage van Van der Goot (Zandvoortweg 3) werd voor 60 gulden in de maand gehuurd.

Rijwielhandel A.B. Buitenhuis

Op 28 januari 1938 beginnen dan de gebroeders Gert (Gerrit 24-3-1916 - 11-12-1993), gehuwd met Lijntje Maria Wilhelmina van der Horst (22-03-1918 - 22-03-2000) en Ab (Albert Bernardus 18-10-1918 - 30-01-1985), gehuwd met Reinie Maria Gerharda van Lingen (21-07-1921 - 21-05-1999) Buitenhuis in Baarn een tweewielerzaak aan de Zandvoortweg 1b. Zij woonden destijds respectievelijk aan de Pelikaanweg 13 en 18 in Soest. Het pand werd eerst nog gehuurd. Vervolgens werd het pand op 24 mei 1949 door beide broers gekocht van Jan van Os Fzoon, koopman wondende te Benschop, 178A. De huisnummering was toen nog Zandvoortweg 1, 1b en 3.
Tekening in Oost-Indische inkt
gemaakt door Gert Buitenhuis.

Gert hield zich voornamelijk met de financiële kant bezig, hij heeft ook nog bij Bosch en Keuning gewerkt op de boekhouding, terwijl
Ab zich meer met de technische kant bezighield. Er werd heel wat keren verbouwd en vergroot. September 1949 werd de zolderverdieping verbouwd tot bovenwoning. In 1955 zijn de kozijnen aan de straat en zijkant gewijzigd. In 1960 werd de werkplaats vergroot. Ook bleef het niet alleen bij fietsen. Autopeds, stofzuigers, maar vooral (na de oorlog) kinderwagens waren geslaagde uitbreidingen van het assortiment. Terwijl rond 1950 de bromfiets aan zijn opmars begon en ook Buitenhuis naar verhouding mee groeide. Tot het te veel werd en hun medewerker Tinus Zwanikken, die in 1960 bij Buitenhuis was komen werken in 1974 met de bromfietsen in de Kerkstraat aan het werk ging. Deze zaak bestaat ook nog steeds, rond 2011 overgenomen door zijn zoon Rob Zwanikken. Een andere medewerker bij Buitenhuis was jarenlang Frans (F.J.) Brandt, die bij Eembrugge woonde.
De fietsenopslag in de begintijd
van de fa. Buitenhuis.
De ”jongens van Buitenhuis”, zoals zij tientallen jaren in Baarn genoemd werden waren in 1977 rond de zestig. Tijd voor een jongere generatie en daar zij zelf geen opvolgers hadden, werd de zaak toen verkocht aan Arnold van Eijden. Een in Hoogland geboren vakman, die ondanks zijn jonge leeftijd (30) al 12 jaar in de tweewielers actief is. Hoofdzakelijk in Amersfoort, waar hij achtereenvolgens bij vier bazen de branche leerde beheersen. Om zich nu eindelijk zelfstandig te vestigen, wat in feite altijd zijn streven was.
De showroom in de Buitenhuis tijd.
Vakmanschap en een ongelooflijke service waren de pijlers, waarop Buitenhuis groeide.
Dag en nacht stonden zij voor hun klanten klaar, ook wanneer het alleen maar om een praatje in de werkplaats ging. Zo ontstond een hechte binding met de klanten, waarvan sommigen al van het begin af kwamen. Of waarvan de volgende generatie ook de gang naar Zandvoortweg 1b leerde vinden.
In deze zaak werden altijd goede merken verkocht, waarvan Buitenhuis meerdere heeft overleefd: Vesting, Gruno, Germaan, Eysink. Maar ook Batavus, Peugeot, Sparta. Merken die ook over gingen naar de nieuwe eigenaar, die daarnaast ook de bromfietsenverkoop- en reparatie weer in ere herstellen ging.

De showroom net nadat de zaak door Arnold van Eijden
overgenomen is.

Arnold van Eijden tweewielers

Donderdag 15 december 1977 vond de overdracht plaats aan Arnold van Eijden en Joke van Eijden-Keizer, waarna de zaak enkele weken gesloten werd voor een interne reorganisatie. In een dorp waar negen fietsenmakers gevestigd waren, durfden Arnold en Joke de gok te wagen om de kleine fietsenhandel over te nemen. Met als droom, er een florerende handel van te maken.
Op 7 januari 1978 volgde de heropening. Arnold van Eijden gaat zich dan naast de bromfietsenhandel- en reparatie vooral toeleggen op onderdelenverkoop aan doe-het-zelvers.
Plus de presentatie van race- en trimbenodigdheden, kleding, enzovoorts, waarbij zijn vrouw hem in de winkel gaat assisteren.
De gebroeders Buitenhuis namen op dezelfde dag dat hun opvolger de zaak heropent afscheid van hun oude klanten.
Een blik in een deel van showroom
en werkplaats in 1983.
Nico Haak overhandigt in 1988
een prijs naar aanleiding van het
10-jarig jubileum aan mevr. van Remmerden
In 1990 konden Arnold en Joke van der Eijden hun grote droom verwezenlijken; het volledige pand omtoveren tot één grote, moderne tweewielerzaak.
Geen wonder dat hij ook weer met de bromfietsenhandel begint, wanneer wij weten dat hij al jarenlang een verwoed motorcrosser is (250 cc), waarbij hij regelmatig in de prijzen viel. Bij zijn club in Ermelo was hij kampioen. In de loop der jaren hebben diverse mensen, verenigingen en organisaties een beroep hebben kunnen doen op de steun van Arnold van Eijden d.m.v. sponsoring. Ook hebben diverse Baarnaars zich gelukkig mogen prijzen met het winnen van een fiets bij een of andere actie van deze tweewielerzaak.
V.l.n.r. John van Ee, Joke en Arnold
van Eijden tijdens de heropening in 1991.
Het assortiment is in de loop der jaren wel aan verandering onderhevig geweest. Zo waren het vroeger meestal gewone stadsfietsen, tegenwoordig is de markt verschoven naar een grote diversiteit aan soorten fietsen, zoals mountainbikes, kinderfietsen, toerfietsen, trekkingfietsen (vakantie), racefietsen en niet te vergeten de fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen).
In 2014 is de zaak verder gemoderniseerd, waardoor een nog grotere showroom ontstaan is. Op een goede service kan je bij deze tweewielerzaak net zoals vroeger bij Buitenhuis nog steeds rekenen.Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter