donderdag 2 april 2015

Waar de Visschersjeugd werk vindt

de 40 meter lange loopende band

De Zuiderzee is verdwenen, lees 1932, het IJselmeer kwam er voor in de plaats, en voor de be­volking van de visschersdorpen beteekende dit een verlies van broodwinning. Want het visschen zooals dit op de Zuiderzee geschiedde, kan op het IJselmeer niet voortgezet worden. Men moest dus naar nieuwe middelen van be­staan omzien, en in Spakenburg heeft men zulk een middel gevonden in de aldaar opgerichte schoenenfabriek van de N.V. IJselmeer, waar 120 jongens uit het visschersbedrijf werk vinden. Allereerst een kijkje bij de veertig meter lange "loopende band".

 
de persmachine
het stantsen van de zolen
Men ziet hier een Avatron zoolenpers­machine, één handgreep, en de zool is aan den schacht bevestigd.

De jongens bezig met de naaimachine, zij stikken de bovenstukken der schoenen, en naar men ons verklaarde, gaat het hun bij eenige oefening heel handig af.

Ook de Spakenburgsche meisjes worden voor dit werk aangenomenook met hooggehakte schoentjes
de laatste controle


Zult u dit hooggehakte schoentje dezen zomer dragen, ge­achte lezeres? Wie weet, de producten van de schoenenfabriek te Spakenburg vinden hun weg over het geheele land, en wfj hopen van harte, dat dit zoo moge blijven, want dan vindt de werklooze visschers­jeugd hier een goed bestaan.
Aan het eind van de loopende band. De schoenen zijn bijna voltooid

De tijd, dat het maken van schoeisel geheel handwerk was, ligt reeds lang achter ons Groote machines zijn sedertdien ingevoerd, die het werk inderdaad aanzienlijk bespoedigd hebben en een veel grootere productie mogelijk maakten.
Leen Bakker

Geplaatst door L.J.A.Bakker


http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter