donderdag 6 augustus 2015

12 ½ jaar het hoofd der gemeente Baarn

Jhr. Mr. G.C.J. van Reenen
Zaterdag 1 Februari 1935, stond Jhr. Mr. G. C. J. van Reenen 12 ½ jaar aan het hoofd der gemeente Baarn, in verband waarmee hij door de burgerij gehuldigd werd. Hierbij het portret van den jubilerende burgemeester en de feestviering zelve.


Het fraaie raadhuis van Baarn, het domein van den jubilerende burgemeester Jhr. mr. van Reenen, is gelegen aan den Brink in het middelpunt van het dorp. Rechts garage Messing met benzinepomp


Op de eerste verdieping van het Baarnsche raadhuis. Rechts een mar­meren herdenkingsplaat, op den voorgrond het eigenaardige trappenhuis, en langs de muren merkwaardige uitingen van moderne schilderkunst.


Hier worden de besluiten genomen, waaraan de groei en bloei van Baarn afhankelijk zijn. Wij bevinden ons in de raadszaal; links en rechts staan de zetels der raads­leden, op den achtergrond die van den burgemeester, de wethouders Fernhout en 's Jacob, en. den secretaris de Die.


In en speciaal hiervoor belegde raadsvergadering werd de burgemeester namens de Raad en College hartelijk gehuldigd. Men ziet hier wethouder s' Jacobs aan het woord.Onder leiding van den heer van Dapperen zong de Baarnsche school­jeugd den burgemeester toe, zodat het schalde in het rond!


Burgemeester en echtgenote

Een cavalcade van tien ruiters en amazones
In de middaguren werd de burgemeester namens de burgerij gehuldigd. De heer en mevrouw van Reenen werden door een cavalcade van tien ruiters en amazones van huis ge­haald, en geëscorteerd naar 't gebouw van Christelijke Belangen.Dokter Astro voerde in het gebouw voor Chr. Belangen het woord namens de burgerij, en schetste de groote verdiensten van den jubilaris voor Baarn en haar ingezetenen

Met dank aan de heer Versteeg uit Baarn voor het verhaal.


Leen Bakker

Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://ljabakker.magix.net/website 

http://www.grijsvuur.nlVragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten