donderdag 13 augustus 2015

Feest in EemnesHet ereteken van Eemnes

De nieuwe burgemeester van Eemnes, Mr. van Ogtrop, is de vorige week, 12 maart 1936, op feestelijke wijze ingehaald. Aan de grens van de gemeente werd de jonge bur­gervader, die vergezeld was van zijn moeder, opgewacht door het muziekcorps en een eerewacht, en zoo trok men in vroolijken stoet naar het gemeentehuis, waar de in­stallatie zou plaats vinden.

In cirkel: het eereteeken! Wethouder van Stouten­burg begroette in de officieele raadszitting den Bur­gemeester met enkele vrien­delijke woorden, en hing hem onder het uitspreken van de beste wenschen, den ambtsketen om.


De leerlingen van de R.K. school vorm­den voor het raadhuis een eerepoort, toen de Burge­meester en zijn Moeder uit hun rijtuig stapte.


Uit volle borst zongen de schoolkinderen hun wel­komstlied toen de nieuwe Burgemeester het bordes van het raadhuis betrad. Tevens werden bloemen aangeboden als tolk van vriendschap en sympathie.Na afloop van de installatie poseerden voor het raadhuis de nieuwe Burgemeester met het gemeentebestuur, raadsleden en gemeentepersoneel voor de fotograaf. Mogen zijn beleid een zegen zijn!


Leen Bakker

Geplaatst door L.J.A.Bakker


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten