donderdag 2 juni 2016

Villa Eemwijk

Villa Eemwijk
Villa Eemwijk is gelegen aan de Kerkstraat no: 43, nog altijd neemt dat huis een markante plaats in op de hoek van de Eemweg en Kerkstraat. Eemwijk de buitenplaats die in 1800 werd gebouwd in opdracht van de Baarnse tapijtfabrikant Reinhard Scherenberg - u weet wel, van Peking en Canton - en Eemwijk kwam slechts enkele honderden meters verder te liggen. En als je Peking, Canton en Eemwijk noemt moet je natuurlijk ook  Schoonoord  even noemen. 

Bij dat Schoonoord hoorde een groot terrein, voor een belangrijk deel bedekt door een bosje dat de Baarnse jeugd vorige eeuw tot Freliasbos omdoopte. Maar ook liep de grens tot aan de Eempolder en daar lag het contact met Eemwijk. Na Scherenberg werd Schoonoord eerst nog eigendom van de heer P.J. Saportas, de nieuwe directeur van de tapijtfabriek. Pas in 1817 kwam dit bezit in handen van Jhr. M. Gerbrand Faas Elias, een Amsterdammer die het huis eerst in de zomermaanden bewoonde.
rechts Villa Eemwijk

Kennelijk bezat de heer Faas Elias toen al bepaalde  grond in Baarn, want drie jaar voor zijn komst naar Baarn, op 26 februari 1814, passeerde bij notaris Frans Pen een akte, waarmee 130 roeden door hem aan de Baarnse meesterschilder Gerrit Veldhuyzen werden overgedragen. Die liet op dat stuk grond een huis zetten, nog niet het huidige Eemwijk. Want dat ontstond een jaar of vijf later, nadat de heer Molkenboer alles van de heer Veldhuyzen kocht, het bestaande huis liet slopen en er een nieuw pand voor in de plaats zette.
Daarvoor (ook in 1819) had Gerrit Veldhuyzen zijn bezit nog met twintig roeden uitgebreid, waarvoor hij eveneens grond kocht van Jhr. Faas Elias, die toen al de eigenaar van Schoonoord was. Die Molkenboer was een Amsterdamse administrateur en zijn weduwe heeft later ook nog eens een stukje grond van haar buurman overgenomen, om het terrein rond Eemwijk verder uit breiden.

Haar erfgenamen lieten alles op 8 augustus 1853 in het Gerechtshuis op de Brink openbaar veilen, waardoor weer een andere Amsterdammer, de heer Johannes Jurgens eigenaar werd. Tien jaar later deed hij Eemwijk over aan Johanna Dorothea Hulk, echtgenote van Hendrik Punt. Niet voor lang, want vijf jaar nadien maakte Mr. ].H.M. baron Mollerus van Westerkerke er een burgemeesterswoning van. Na overigens opnieuw een stukje grond er aan toegevoegd te hebben.
Kruispunt Kerkstraat Eemweg
Toen deze burgemeester in 1880 naar Gelderland vertrok, waar hij tot Commissaris des konings was benoemd, kwam Eemwijk in bezit van Hendrik Beets, directeur van de Nederlandse Bank in Amsterdam. Een nieuwe eigenaresse/bewoonster verscheen in 1888, toen Sara Hendrina Josina van Basse het pand kocht. Zij was getrouwd met de heer Frans Stracké.
Hij was hoogleraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en toonde zich ook in Baarn een actief kunstenaar, daarvoor verscheen een atelier aan de Kerkstraatzijde en nog altijd getuigen zijn kunstwerken - onder meer in het Baarnse gemeentehuis - van zijn kwaliteiten. Prof Stracké heeft er tien jaar gewoond en gewerkt, na zijn dood zette zijn zoon L.I. Stracké als kunstschilder de artistieke bezigheden op Eemwijk voort.
De recente periode begon minder spectaculair. De gemeente Baarn kocht het buiten in 1949 van de erven Stracké. Maar de villa bleef enige jaren leeg staan en het vergde een flinke restauratie. Hierna werd Eemwijk aan een nieuwe (particuliere) bewoner verhuurd. Die kocht de villa in 1954 en diverse grondstukken werden afgestoten.

Jhr. Faas Elias was in 1864 overleden en werd opgevolgd door zijn dochter Freule A. Faas Elias. Na haar dood in 1902 werd het landgoed Schoonoord geveild, waarbij dat Freliasbos in handen kwam van een bouwmaatschappij, welke er stap voor stap de 'oude' Zeeheldenbuurt realiseerde. Enkele jaren na haar overlijden werd de Noorderlaan, waaraan Schoonoord gelegen was, op initiatief van de heer H. Hornsveld van Burbankia omgedoopt in Faas Eliaslaan. Zo sloot de Eemweg eind vorige eeuw op Baarn aan. In het midden op de achtergrond de witte villa Eemwijk; links de rand van het bos rond Schoonoord met - waar nu de huidige Tromp/aan begint - nog een theekoepel, die door de familie Faas Elias gebruikt werd.  
Rechts Villa Eemwijk
Huidige situatie bij Villa Eemwijk

Links Villa Eemwijk

Villa Eemwijk januari 2016
In 1954 werd er een bedrijf opgericht die te maken had met diverse slachthuizen . Het hoofdkantoor van deze bedrijven was gevestigd in villa Eemwijk. De huidige bewoners zijn trots op hun villa en dat kun je wel zien ook.


         
Leen Bakker


Geplaatst door L.J.A.Bakker 


 http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  
  

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen