donderdag 7 juli 2016

Taxibedrijf E.H. van der Veen uit Baarn

De heer E.H. van der Veen
in 1962
De heer E.H. van der Veen nam op 1 april 1934 de Baarnse Taximaatschappij  - kortweg ,Batam' genoemd - van een combinatie van Baarnse autohouders over. Reeds voor de oorlog slaagde de heer v.d. Veen er in zijn bedrijf - o.m. dank zij het prima materiaal, dat hij op de weg bracht - tot bloei te brengen. Na de oorlog nam de verhuur van luxe automobielen snel in omvang toe en daarmee brak opnieuw een zeer drukke tijd voor de heer v.d. Veen aan. Zijn taxibedrijf was gevestigd op de Eemnesserweg 49.

In 1962 moest de heer E.H. van der Veen - op doktersadvies - iets kalmer aan gaan doen en vond in de heer Ries Kooy, die zelf reeds een taxibedrijf aan zijn zaak verbonden heeft, bereid zijn auto-onderneming met het personeel over te nemen.
Diverse foto's kwam ik tegen van het taxibedrijf van de heer E.H. van der Veen. Daarnaast  een verhaal over een bruidspaar uit Baarn die in Amsterdam trouwde mede dankzij zijn taxibedrijf.

Op 18 september 1962 plaatste de familie van der Veen de navolgende advertentie in de Baarnsche Courant:
Bij ons vertrek naar Winschoten is het ons een behoefte onze vele Baarnse vrienden en bekenden en hen die ons hun vertrouwen schonken gedurende de 30 jaar dat wij een auto-onderneming exploiteer­den, hartelijk te groeten.
Aan de vriendschap en toegenegenheid, die wij van zovelen in Baarn mochten ondervinden zullen wij in onze nieuwe woonplaats steeds dankbaar terug­denken.
Familie E. H. v. d. VEEN

 
Eemnesserweg 49 met uithangbord van Taxi E.H. van der Veen - tel 2002
 
De garage van het taxibedrijf gelegen in de Steeg van "van 't Riet' tegenover de Julianaschool
de taxi's voor de Residentie Astoria (later BAVO)
de taxi's voor de Julianaschool
Trouwerij van de dochter van de familie Rademaker uit de Bremstraat

1955 de Familie de Hoop
1955 de Familie de Hoop
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De Baas verteld
Trouwerij van de familie Hetten - Post in 1956
Gerard en Bep Tolboom
Bruidspaar Steenkamer - Rademaker in 1955 te Eemnes
 
BAARN - Een doodzenuwachtige Baarnse bruid heeft gistermorgen in Amsterdam met smart gewacht op haar bruidegom, die maar niet kwam opdagen voor de huwelijkssluiting. Het huwelijk zou in Amsterdam op het stadhuis worden voltrokken, daar de bruid nog niet lang genoeg in Baarn woonde om de plechtigheid in Baarn te doen geschieden. De bruidegom woont in Den Haag en hij toog op tijd naar het station om zich veilig en voordelig naar Baarn laten vervoeren. Vandaar zou hij samen met zijn schoonouders met de taxi naar Amsterdam vertrekken. Helaas in Leiden strandde hij, want een gebroken bovenkabel van het elektrische net verhinderde deze trein verder te rijden.
Goede raad is duur, zegt het spreekwoord, en het werd duur. De bruidegom moest op tijd in Amsterdam zijn en hij nam de eerste de beste taxi welke hij in Leiden maar tegenkwam. Daarmee zou alle leed geleden zijn, indien de pech hem niet had achtervolgd. In Aalsmeer vloog de taxi in brand en weer was de bruidegom gestrand.

De ouders van de bruid wachtten in Baarn ook tevergeefs en kregen een telefonisch alarm van de bruid: ,,Nu moeten jullie gauw komen, want anders gaat het huwelijk niet door." Tenslotte kunnen de Amsterdamse ambtenaren  ook niet blijven wachten. Er kwam nogmaals een telefoontje: ,,Voor één uur moeten jullie hier zijn, tot zo lang wachten ze in' Amsterdam nog" . Inmiddels was de bruidegom in Baarn gearriveerd. Hij had in Aalsmeer een andere auto genomen en met zijn schoonouders nam hij in Baarn een taxi van de heer E.H. van der Veen, die zonder ongelukken het gezelschap in Amsterdam afleverde. Net op tijd om het huwelijk nog te doen sluiten.
 
Geplaatst door L.J.A.Bakker Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter