maandag 4 juni 2012

Schouwburgen in Baarn (2)

In ons vorige bericht vertelden we over de schouwburg achter hotel Central aan de Brink in Baarn. Deze schouwburg brandde in 1922 af waarna de ruïnes jarenlang bleven staan. Pas eind 1926 werden de puinhopen opgeruimd op aandringen van de gemeente, en het zag ernaar uit dat er geen schouwburg meer voor Baarn terug kwam. De gemeente Baarn wilde niet garant staan voor een obligatielening die Hotel Central wilde aangaan om weer een nieuwe schouwburg te bouwen.

Het interieur van de aula van het Baarnsch Lyceum
De aula van het Baarnsch Lyceum gezien vanaf de andere kant

De aula van Baarnsch Lyceum bij villa Waldheim werd voor nood gebruikt
als schouwburg

Een noodoplossing was er wel. In 1919 werd immers het Baarnsch Lyceum opgericht. De school vestigde  in Villa Waldheim aan de Stationsweg. Het lyceum had een mooie Aula en die kon worden gebruikt als schouwburg. Een definitieve oplossing was dat echter niet. Een gebrek aan een echte schouwburg in Baarn was een gemis.

De plannen van het Badhotel, komt er een nieuwe schouwburg?

In januari 1927 ruikt de toenmalige eigenaar van het Badhotel aan de Middenlaan (de huidige Julianalaan) in Baarn zijn kans. Hij vat het plan op om bij zijn hotel "een groote concertzaal" te bouwen. Met deze plannen, die ongeveer 150.000 gulden gaan kosten, wordt beoogd "de stichting eener zaal voor concerten, tooneelvoorstellingen, belangrijke vergaderingen en congressen". De verwezenlijking van dit plan hangt af van "de financiële medewerking der ingezetenen". Met andere woorden, de gemeente moet meebetalen.

De zaal bij het Badhotel
Of de gemeente meebetaalde is me niet bekend, maar de zaal kwam er.

Intussen kwam er bij de gemeente Baarn ook een verzoek van dhr. J. v.d. Hoop, directeur van Conservatrix binnen. Mede namens 14 andere ingezetenen doet hij het verzoek aan de gemeente het Oranjepark af te staan voor de bouw van een "Tooneel-Concertzaal".  Tevens zou ook hier de gemeente garant moeten staan voor de rente en aflossing van het benodigde bouwkapitaal. Ook dit maal wees de gemeente dit verzoek af. De gemeente stelde de eis om twee vertegenwoordigers van de raad zitting te laten nemen in het bestuur van de te stichten vereniging "Musis Sacrum". V.d. Hoop en cs. wilden dat niet en zo verdween er weer een plan in de prullenbak. In het Oranjepark kwam geen schouwburg, maar de vereniging Musis Sacrum werd WEL opgericht! En de nieuwe schouwburg kwam er ook, maar in het Pekingbosch. Dhr Verbeek, de nieuwe eigenaar van Hotel Central laat intussen in 1928 weten dat ook hij een nieuwe schouwburg wil bouwen achter zijn hotel, maar van die plannen komt niets terecht. Op de plek van de oude schouwburg verschijnen winkels. Een schouwburg zou daar nooit meer komen.

Wordt vervolgd


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.