zaterdag 30 juni 2012

Te koop te Baarn, villa uit 1875 (2)

Marthinus Theunis Steijn, president van
Zuid-Afrika van 1896-1902
Op 21 juni jl. schreef ik een stukje in ons blog over een advertentie in een krant uit 1876. In dat stukje concludeerde ik dat in die advertentie een villa op de hoek van de Stationsweg en Lielaan (Prins Hendriklaan) te koop aangeboden werd. Op de linker hoek van de ingang van de Prins Hendriklaan stond Villa Baarnsteijn. Op de rechter hoek stond ook een villa, maar daar kon ik toen helaas nog niets over vertellen.

Onlangs kreeg ik echter een berichtje van mevr. A. van Keulen-Versprille. Zij schreef het volgende:

"Betreffende de villa op de rechter hoek van de Prins Hendriklaan kan ik aanvullende informatie geven. Mijn vriendin heeft enkele jaren met haar ouders (als evacué uit Den Haag ) in dit huis gewoond. Haar tantes woonden daar sinds 1917. Mevr. Ras-Roelofsen en Juffr. Roelofsen. Ik heb mijn vriendin dus het één en ander gevraagd. De naam van het huis: AESTIVA. Ze weet niet of de spelling juist is. De villa had zeker wel tien kamers, klein en groot. Ook een keuken met bijkeuken met een pomp (welwater?), een ruime kelder een een zolder met (dienstbode)kamer, een grote tuin met garage (was dat de "kleine stal?"). Helaas weet ze niet het bouwjaar, maar met deze gegevens komen we misschien verder. Er moet toch ergens op internet iets meer te vinden zijn!"


Het graf van Alida Cornelia Elisabeth
Roelofsen op de nieuwe algemene
begraafplaats
Nou, genoeg aanknopingspunten om verder te zoeken! Leuk zo'n reactie. Eens kijken of we mevr. Ras-Roelofsen en juffr. Roelofsen kunnen identificeren. Dat bleek redelijk eenvoudig. Op de oude algemene begraafplaats vond ik het graf van Dirk Jacob Ras (1859-1912) en Elisabeth Alida Wilhelmina Roelofsen (1880-1946). Dirk Jacob Ras trouwde op 30 maart 1910 met de 20 jaar jongere Elisabeth Alida Wilhelmina Roelofsen. Twee jaar later overleed Dirk Jacob en zo Elisabeth al op 32 jarige leeftijd weduwe. Volgens het adresboek van Baarn uit 1917 woonde ze op Prins Hendriklaan 17. Dat moet dus villa "Aestiva" geweest zijn. Volgens de vriendin van mevr. Van Keulen-Versprille woonde mevr. Ras samen met haar zus. Dat moet dan Alida Cornelia Elisabeth Roelofsen (1869-1952) geweest zijn. Zij is begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan in Baarn.

Het graf van dhr. en mevr. Ras-Roelofsen op de oude begraafplaats

Elisabeth van der Horst overlijdensbericht
Goed, we hebben de familie Ras-Roelofsen geïdentificeerd. Dan hebben we nog de naam van de villa: "Aestiva". Googlen bracht ons niet tot een mooie foto van de villa, maar wel naar een aantal links in de database met oude kranten die door de Koninklijke Bibliotheek gedigitaliseerd zijn.

In het Algemeen Handelsblad van 19 augustus 1903 vond ik een overlijdensbericht van Elisabeth van der Horst. In dat bericht is vermeld dat de ongehuwde Elisabeth in Villa Aestiva aan de Prins Hendriklaan woonde. Korte tijd later werd de villa te koop gezet. En dan krijgt het verhaal een eigenaardige wending. In het NRC verschijnt in 1904 het bericht dat president Marthinus Theunis Steijn van Zuid Afrika de villa wil kopen. Helemaal uit de lucht gegrepen zal het bericht niet zijn, want het is bekend dat president Steijn op dat moment kampt met gezondheidsproblemen. Hij wilde naar Nederland komen om daar in een beter klimaat te kunnen herstellen. Baarn is dan als woonplaats een logische keuze want zijn twee dochters kwamen op de jonge-dames-kostschool Erica in Baarn.Die kostschool was te vinden op de plek waar later de muisjesfabriek te vinden was. De president van Zuid Afrika die in Baarn wil gaan wonen. Dat was groot nieuws en al snel namen andere kranten het bericht van het N.R.C. over. Korte tijd later wordt het bericht echter ontkracht. Steijn zal niet in Baarn komen wonen, maar zal voor zijn herstel een warmer oord zoeken. Daarna zal hij weer terugkeren naar Zuid Afrika.


Een paar jaar later, in 1917 verschijnt er nog een bericht in de krant dat de inboedel en antiquiteiten van Jhr. Van Beijma geveild worden. Deze jonkheer woonde ook in Villa Aestiva volgens het bericht. Ik heb nog niet kunnen vaststellen wie deze Jonkheer precies was. Helpt u mee?

Na 1917 woonde de bovengenoemde familie Ras-Roelofsen in deze mooie villa.

Jhr. Lollius van Beijma
(1840-1925)
Update 24-11-2012: Bovengenoemde Jhr. Van Beijma is zeer waarschijnlijk Lollius van Beijma.
Lollius van Beijma is geboren op 20-08-1840 in Leeuwarden, zoon van Julius Matheus van Beijma en Anna Catharina Adema. Lollius is overleden op 27-03-1925 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud. Hij is begraven op 31-03-1925 in Baarn, Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg.
Beroepen:
oud-majoor der grenadiers en jagers en Intendant van Koning Willem III ten paleize Soestdijk
raadslid te Baarn
Lollius trouwde, 29 jaar oud, op 12-11-1869 in Haskerland met Fokel Berber Helena Vegelin van Claerbergen, 21 jaar oud. Fokel is geboren op 25-11-1847 in Joure, dochter van Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen en Aurelia van Beijma. Fokel is overleden op 11-04-1919 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Zij is begraven op 14-04-1919 in Baarn, Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg.

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.