zaterdag 16 juni 2012

Woutje Pijpers overleed op 11 jarige leeftijd

Wouter Pijpers 1913-1924
Dat moet toch wel het ergste zijn wat je kan overkomen, je eigen kinderen overleven. Helemaal als het kindje op zeer jonge leeftijd komt te overlijden. Dit overkwam het echtpaar Dirk Pijpers en Geertje Mulder.  Op 30 april 1924 stierf hun zoontje Wouter Pijpers, waarschijnlijk aan de Spaanse Griep. Op zaterdag 3 mei daaropvolgend werd Woutje begraven. De kinderen van zijn school, de School met de Bijbel, zongen versjes aan het graf op de nieuwe algemene begraafplaats in Baarn. Hartverscheurend moet dat destijds zijn geweest. Wouter's nichtje Jacoba Mulder was op de begrafenis en heeft de versjes destijds gezongen en opgeschreven, en haar hele leven bewaard. Dhr. D.W. Pijpers uit Apeldoorn, kleinzoon van Dirk Pijpers en Geertje Mulder, heeft ons een scan van deze op schrift gestelde versjes ter beschikking gesteld.

De versjes, gezongen aan het graf van Woutje Pijpers door de kinderen van de School met de Bijbel
Jacoba Mulder

Ja, wij wand'len allen naar het stille graf,
ook de kind'ren vallen als bloempjes af.
*
Lieve speelgenooten, eens gezond en blij
liggen, hoog gesloten, nu reeds zij aan zij.
*
Vader zegt daarboven, bij den lieven Heer,
Wien al d'Eng'len loven, zien wij z' eenmaal weer.
*
Knakt den dood den stengel, valt g'als 't bloempje af,
kind, dan stijgt g'als Engel, eenmaal uit uw graf
*
Dan is God uw Vader, Dan zijt gij Zijn kind,
Heer , wien 'k dankend nader, maak mij zoo gezind.
*

Deze versjes zijn gezongen op de begravenis van:
Woutje Pijpers
30 april 1924 gestorven
zaterdag 4 mei begraven

Jacoba heeft zich vergist in de datum van de begrafenis. Zaterdag's was het 3 mei, en volgens het begraafboek is hij inderdaad op 3 mei 1924 begraven.
Dank aan dhr. D.W. Pijpers uit Apeldoorn voor het delen van dit ontroerende verhaal.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.