dinsdag 5 juni 2012

Wie kent de bakkerijen in Baarn? (4)

Onder de rieten dakjes aan de Laanstraat
We plaatsen weer een aflevering in onze reeks "Wie kent de bakkerijen in Baarn?" We krijgen nog steeds regelmatig informatie en beeldmateriaal aangeleverd van onze bezoekers. Zo ook van Wim van Dijen. Zijn verre voorvader Bastiaan van Dijen is één van de eerst bekende bakkers in Baarn.

Bastiaan van Dijen is geboren rond 1799 in Baarn. In 1825 trouwde hij in Bussum met de in Weesp geboren Anna Elisabeth Ottenkoot. Het gezin ging wonen aan de Oranjestraat in Baarn. Dat was echter niet de Oranjestraat zoals we die nu kennen. Het stukje Laanstraat vanaf de Brink naar de huidige Oranjestraat heette in die tijd ook nog Oranjestraat. Het gezin woonde in "Onder de Rieten Dakjes". Bastiaan was kleermaker en gemeentebode. Het echtpaar krijgt maar liefst 13 kinderen, waarvan er zeven al op jonge leeftijd overlijden.

Waarschijnlijk om zijn dan nog grote gezin te kunnen onderhouden vraagt Bastiaan in 1845 een vergunning aan om een bakoven aan zijn huis te mogen bouwen. De gemeente stemt daarmee in en zo begon Bastiaan zijn bakkerij in "Onder de Rieten Dakjes" aan de Oranjestraat (nu Laanstraat).

Helemaal onbekend was hij niet in het bakkersvak. Zijn grootvader Jan van Deijen, alias Jan van het Klooster stond in 1777 al in Soest officieel geregistreerd als Bakker. Jan moest, vanwege belasting inning, de letters "IG" in zijn broden bakken. Die bakkerij in Soest was gevestigd aan "Het Hol", nu hoek Korte Brinkweg-Van Weedestraat. Helaas werd die bakkerij in 1787 door rovende Pruisische soldaten vernield. Jan van Deijen werd daarna met de hulp van zijn stiefvader, Coenraad van Brakel, schoenmaker.

Franciscus van Dijen
Terug naar Bastiaan van Dijen. In 1845 begon hij dus zijn bakkerij in Baarn. Zijn zoon Franciscus was toen pas 10 jaar oud. Het bakkersvak werd hem met de paplepel ingegoten en het lag voor de hand dat hij op een gegeven moment zijn vader zou opvolgen. En zo gebeurde het ook.
De in 1834 geboren Franciscus van Dijen trouwde in 1864 met Anna Maria Elisabeth van der Heijden uit Zaltbommel. Frans zette dus de zaak van zijn vader voort en bleef ook in "Onder de Rieten Dakjes" wonen. Dit echtpaar kreeg maar liefst 11 kinderen die allen in de woning bij de bakkerij geboren zijn.
Franciscus deed op zijn beurt de zaak over aan zijn zoon Gerardus Johannes van Dijen. Dat zal ongeveer tussen 1900 en 1912 geweest zijn. Franciscus stierf in 1912. Gerardus Johannes zou de zaak nog tot 1956 voortzetten waarna de zaak overgedaan werd aan bakker Vroegop.

Met dank aan dhr. W. van Dijen voor zijn hulp met het samenstellen van deze aflevering.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.