vrijdag 3 augustus 2012

Over en onder de spoorweg in Baarn

Het station in de beginjaren, nog geen tunnel te zien
In 1874 werd het station in Baarn gebouwd. Zoals ik al eerder schreef droeg dat bij aan de explosieve groei van de bevolking van Baarn. Rijke Amsterdammers trokken naar Baarn en bouwden hier hun zomerhuizen.  In de beginjaren werd het spoor natuurlijk nog niet zo intensief gebruikt. Om perrons te kunnen bereiken werd het spoor overgestoken. Maar toen Baarn begon te groeien en het vervoer per trein gemeengoed begon te worden werd het noodzakelijk om de reizigers een eenvoudiger manier aan te bieden om de sporen over te steken.
Forensen stekenhet spoor in Baarn over (1911)
In januari van 1932 wordt een aanvang gemaakt met de werkzaamheden
aan de voetgangerstunnel onder de spoorweg
In januari 1931 stelt B. en W. van Baarn aan de raad voor een krediet van f 23.600 aan de Nederlandse Spoorwegen te verlenen. De N.S. draagt dan zorg voor de aanleg van de tunnel van het Stationsplein naar de perrons en een verlenging naar de Prinses Marielaan, zodat van die kant het station ook ontsloten wordt. De tunnelverbinding zal dan toegankelijk zijn voor voetgangers en wielrijders met het rijwiel aan de hand van even vóór het vertrek van de eerste trein, tot even na het binnenkomen van de laatste trein. De raad ging met dit voorstel akkoord.
De voortgang van de werkzaamheden in augustus 1932
Augustus 1932
In januari van 1932 wordt aangevangen met de werkzaamheden aan de spoorwegtunnel. In de landelijke kranten wordt regelmatig aandacht besteed aan de vorderingen van de tunnel, af en toe worden ook foto's afgedrukt. Dat is leuk, want die kunnen we op deze plek mooi tonen!
Zoals op de foto's te zien is kwam er veel handwerk bij kijken. Tijdens de werkzaamheden moesten de treinen uiteraard gewoon kunnen blijven rijden. Ongelooflijk hoe men dat in die tijd voor elkaar kreeg.

Eind augustus 1932, de werkzaamheden vorderen gestaag
Het eindresultaat mag er zijn

Op 3 november 1932 werd de voetgangerstunnel aan het station van de vroegere H.IJ.S.M. te Baarn voor het publiek opengesteld. Met de bouw ervan is dan bijna een jaar gemoeid geweest. De tunnel verbindt de beide perrons en geeft de voetgangers tevens de mogelijkheid om de Prinses Marielaan te bereiken, die naar het andere station aan de Lt.Gen. Van Heutszlaan leidt. De opening van de tunnel geschiedde door dhr. Viersen, adjunct-inspecteur van vervoer. Als belangstellenden waren de burgemeester van Baarn, wethouder jhr.ir. Sandberg en de directeur van gemeentewerken aanwezig. De reizigers konden vanaf nu veilig en comfortabel de perrons bereiken.
De tunnel is gereed
Per spoor reist gij 't veiligst staat geschreven boven de tunnel.
Moet je wel kunnen zwemmen...
Door een defecte ontwateringspomp liep de tunnel in 1937 onder water. Dat zou niet de laatste keer zijn dat de tunnel door wateroverlast getroffen werd.

De sloop van de oude tunnel, het doet toch een beetje pijn...
In 2009 is het station drastisch verbouwd. De oude spoorwegtunnel waarmee de perrons bereikt konden worden had afgedaan en werd gesloopt. Een mooie nieuwe tunnel met liften kwam ervoor in de plaats. Hoe mooi de nieuwe tunnel ook is, ik blijf toch een beetje naar die oude tunnel verlangen...

Maar de nieuw situatie mag er ook zijn
De nieuwe tunnel gezien vanaf de Prinses Marielaan

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten