dinsdag 21 augustus 2012

Steekpenningen voor directeur publieke werken Baarn

Ferdinand Frederik de Boois
(1874-1948)
F.F. de Boois, directeur publieke werken in Baarn heeft zijn sporen verdiend. Dat moet gezegd worden. Toch komt er een kink in de "carière-kabel' van De Boois.

Het gemeentehuis aan de Laanstraat in Baarn, één van de fraaie ontwerpen van F.F. de Boois
Ferdinand Frederik de Boois wordt geboren op 7 oktober 1874 in (Den) Helder. Hij genoot zijn opleiding aan de Ambachtsschool te Groningen, waarna hij tijdelijk opzichter werd bij de Provinciale Waterstaat en uitvoerder van brug- en sluiswerken in Groningen. Vervolgens werd hij opzichter bij een particulier architect in Hengelo. In 1900 behaalde hij het diploma Bouwkundig Opzichter en werd als tekenaar werkzaam gesteld bij de Utrechtsche Waterleiding Maatschappij, voor het maken van tekeningen voor de tentoonstelling in Parijs. Deze werden met de gouden medaille bekroond. Bij dezelfde maatschappij fungeerde hij als opzichter bij de aanleg van een "prise-d'eau" te Hilversum. Eerlijk gezegd moest ik even opzoeken wat een "prise-d'eau" is: "Punt of plaats waar water kan worden ingelaten ten behoeve van een inundatie; ook wel het meer, de plas of de waterloop waaruit het water wordt betrokken." Daarna werd De Boois opzichter bij de gemeente Hilversum voor de uitbreiding van de eerste bevloeiingsvelden en pompmachine ten behoeve van de riolering achter de gasfabriek aldaar.

De aula op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan in Baarn
is ook van de hand van F.F. de Boois. Eén van de pareltjes van Baarn!
Op 20 maart 1902 trouwde Ferdinand Frederik de Boois in Hengelo met Hendrika Gerdiena ter Weer, dochter van smid Gerrit Marinus ter Weer en Egberdina Meijer.

In 1905 werd dhr. De Boois benoemd tot gemeentearchitect van Baarn en directeur van de Nuts-Ambachts-Tekenschool. In Baarn heeft F.F. de Boois vele belangrijke gebouwen mogen ontwerpen. Enkele gebouwen van zijn hand zijn "De Oorsprong", de school op de hoek van de Eemnesserweg en Acacialaan, de verbouwing van "Erica" (voorheen "Middenbosch" genaamd) aan de Dalweg, de gebouwen van de gemeentereiniging, het Nutsgebouw aan de Penstraat, het monumentale oude gemeentehuis aan de Laanstraat,

De Koningin Wilhelmina School aan de Dalweg in Baarn
kleuterschool Lenteleven aan de Acacialaan, het oude politiebureau aan de Stationsweg, de woningbouw Heuveloord (omgeving Heuveloordstraat en de Acacialaan), het slachthuis aan de Ericastraat, het koelhuis met dienstwoningen, de woning van de directeur van de gasfabriek, de nieuwe begraafplaats met de gebouwen erop, de Koningin Wilhelminaschool aan de Dalweg, de School met de Bijbel in Lage Vuursche, het Badhuis aan de Acacialaan (Poorthuis), rioleringswerken, verbouwingen aan openbare scholen en de verbouwing aan de gasfabriek. Naast al deze activiteiten is hij ook nog 9 jaren opperbrandmeester (commandant) geweest, tot hij werd opgevolgd door J.J. Diekman. Een flinke staat van dienst!!

Kleuterschool Lenteleven en de arbeiderswoningen aan de Acacialaan en Heuveloordstraat,
allemaal het werk van F.F. de Boois


De Boois valt van zijn voetstuk...
Alles lijkt op rolletjes te lopen totdat eind 1927 een schandaal aan het licht komt. De Boois wordt als hoofd van publieke werken betrapt op het zich schuldig maken aan "overtreding van art. 14 zijner instructies en art. 16 van het Ambtenarenreglement (aanneming retour-commissies)". In goed Nederlands: hij heeft steekpenningen aangenomen, ik vermoed dat die steekpenningen bij aanbestedingen van bouwwerken betaald werden. In de regel leidt een dergelijke misstap onherroepelijk tot ontslag. De gemeenteraad kon dat De Boois echter niet aandoen. Met zijn staat van dienst en "de houding" die hij aannam (blijkbaar was hij zich zeer schuldbewust) werd hij niet ontslagen. Hij kon echter niet aanblijven in zijn leidende functies als  directeur publieke werken. Na een geheime vergadering die vier en een half uur duurde, werd besloten dat De Boois teruggezet werd in rang. Hij was niet langer meer directeur van gemeentewerken, maar hoofdopzichter. Zijn salaris werd gekort met f 1000,-.

F.F. de Boois zou later weer directeur van gemeentewerken worden. Het laatste "teken van leven" dat ik van hem gevonden heb is een bericht over een feest ter gelegenheid van het prinselijk echtpaar in Baarn in 1937. De hoogheden werden in Baarn ontvangen omdat ze zich zouden vestigen in Paleis Soestdijk (gemeente Baarn). Voor de ontvangst van Bernhard en Juliana ontwierp De Boois een fraai paviljoen op de Brink in de Baarnse kleuren, blauw en wit. Dit moeten ongeveer de laatste activiteiten van De Boois zijn als directeur gemeentewerken. In 1939 wordt Jacobus Johannes Diekman als zijn opvolger aangesteld. Verder heb ik over De Boois niets meer kunnen vinden, ik weet dus ook niet wanneer hij overleden is. Als u meer weet, kunt u me dat uiteraard laten weten!!

Aan opvolger J.J. Diekman zal ik ook nog eens een artikel wijden.

Update 1-12-2013: Dhr. Douwe van der Meulen kon ons de overlijdensdatum van De Boois geven: 22 juni 1948. Bron: Gooi- en Eemlander.

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.