maandag 20 augustus 2012

Dr. A.J.A. Thomas, ruim 30 jaar geneesheer te Baarn

Dr. A.J.A. Thomas
(1856-1930)
Het is inmiddels al meer dan zeventig jaar geleden dat de Baarnse geneesheer Dr. A.J.A. Thomas in Baarn overleed. Er zullen daarom niet veel inwoners van Baarn zijn, die Dr. Thomas persoonlijk gekend hebben. In Baarn was hij een zeer gezien persoon, mede ook omdat hij actief was in de Baarnse gemeenteraad.

Andreas Jacobus Arnoldus Thomas werd geboren op 3 oktober 1856 in Ede als zoon van André Jacob Thomas en Elisabeth de Vries Robbé. Vader Thomas was arts en wethouder in Ede. Zoon Andreas besloot in zijn sporen te treden. Hij studeerde aan de universiteit in Utrecht, waar hij in 1883 promoveerde tot Doctor in de Geneeskunde, met het proefschrift "De vaccinatie-questie". Op 28 mei 1885 trouwde hij in Utrecht met Marie Frédérique Kleijn van de Poll, geboren in Cheribon, Nederlands Indíë. Uit dit huwelijk werden in Renkum dochter Lucie en zoon André geboren. Echtgenote Marie stierf al in 1893 op 32 jarige leeftijd. Een jaar later trouwde Dr. Thomas opnieuw in Zeist met de negen jaar jongere Theodora Beuker. Uit dit huwelijk werden dochter Elisabeth en zoon Theodoor geboren.

Villa Nova, Koningslaan bij het Stationsplein in Baarn
Dr. Thomas begon zijn loopbaan als gemeente-geneesheer in Renkum en Doorwerth. In 1896 vroeg hij eervol ontslag aan om zich daarna als arts in Baarn te vestigen. In Baarn werd hij benoemd tot geneesheer in het Sanatorium, ter vervanging van Prof. E.C. van Leersum. Hij vestigde zich in "Villa Nova" aan de Koningslaan.
Het sanatorium (badhotel) in Baarn, waar Dr. Thomas zijn
Baarnse carrière begon.

Twee jaar later werd Thomas gekozen als raadslid in Baarn. Door ziekte van de wethouder Goseling werd hij op 13 augustus 1898 benoemd tot plaatsvervangend wethouder, een functie die hij op 10 januari 1899 definitief zou aanvaarden. Door verdeeldheid in de liberale partij werd hij in 1907 niet herkozen, totdat hij op 26 augustus 1910 opnieuw een zetel innam. Vervolgens werd hij op 31 januari 1917 opnieuw tot wethouder gekozen. Die functie bekleedde hij tot 4 september 1923. Hij moest toen zijn functie neerleggen omdat hij niet als raadslid herkozen was. In 1927 stelde Thomas zich opnieuw verkiesbaar, nu buiten de partijen om. Opnieuw werd hij tot raadslid gekozen.
Dr. A.J.A. Thomas, geneestheer bij het Bad-Hôtel
Vanaf 1 december 1919 was hij bezoldigd plaatsvervangend ambtenaar van de burgelijke stand, belast met het voltrekken van huwelijken. In zijn laatste jaren als raadslid, maakte Dr. Thomas zich sterk voor de invoering van een schooltandartsendienst.
De gemeenteraad van Baarn in 1916. Dr. A.J.A. Thomas zit aan de rechter tafel achteraan

Dr. A.J.A. Thomas
Naast zijn werkzaamheden als geneesheer en raadslid nam hij nog plaats in vele commissies. Hij werd bijvoorbeeld voorzitter van het departement Baarn van de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen, voorzitter van de gemeentelijke gezondheidscommissie voor Baarn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Bestrijding der t.b.c., voorzitter en lid van het hoofdbestuur van de Kon. Mij. voor Geneeskunde, evenals van de Geneeskundige Kring Gooiland.

In zijn zeventigste levensjaar, op 1 januari 1927 legde Dr. Thomas zijn praktijk neer. Hij had toen meer dan dertig jaar praktijk in Baarn gevoerd. Op 6 februari 1930 overleed hij in Baarn op 73-jarige leeftijd. Zijn laatste rustplaats vond hij op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan (toen nog Eikenboschweg geheten!) in Baarn.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten