zaterdag 22 december 2012

Van Heemstralaan, een schilderij

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd omdat er veel aanvullende informatie beschikbaar is gekomen.

Onlangs werd ik gebeld door dhr. J. Laseur uit Baarn. Dhr. Laseur restaureert antieke meubelen en komt door zijn werk vaak interessante items tegen. De foto van dit schilderij mocht ik van hem ontvangen. Hij fotografeerde het schilderij bij één van zijn klanten. Ik hoop binnenkort meer informatie over dit schilderij te kunnen geven, maar dit is wat ik tot nu toe weet:


Dit pand stond op de hoek van de Van Heemstralaan en de Ferdinand Huycklaan en werd bewoond door familie Van de Meent. Het is inmiddels afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Het schilderij is gesigneerd. Als ik het goed lees staat er 'W. Segers, 1907'. Kent iemand deze schilder?
Kijk ik in de oude adresboeken, dan woonde Van de Meent inderdaad op dit adres. Blijkbaar is het pand nogal eens omgenummerd. Ik zie nummer 9, 9a, 9i en 11. Waarschijnlijk gaat het wel steeds om hetzelfde pand.
De woning van het schilderij zou op deze plek gestaan moeten hebben.
Ik hoop binnenkort meer te weten te komen over het schilderij en de woning. Mocht u meer kunnen vertellen, dan hoop ik dat u een berichtje wilt sturen.


Een foto van hetzelfde pand als op het schilderij
Update: 9-12-2012
Een paar tellen nadat ik dit artikel plaatste kreeg ik al een eerste reactie. Caspar Huurdeman (u kent hem wel, de fotograaf) woont in het witte gebouw op bovenstaande foto. Ooit heeft hij van iemand onderstaande foto gekregen. Het betreft het pand op het schilderij en stond inderdaad op deze plek. Bedankt Caspar!Update: 16-12-2012

Ik kreeg een berichtje van dhr. Pieter Hartog. Hij schreef me het volgende:


Even een reactie of toelichting op de verschillende huisnummers die u vond bij het schilderij en de foto van de Heemstralaan. Het huis op het schilderij en de foto aan de Heemstralaan had nummer 9. De nummers 9a tot en met (naar ik meen) 9k waren in een steeg rechts van het huis op de foto. Die steeg heet tegenwoordig Ypendael. De verwarring over de huisnummers kan ontstaan zijn door de naam Van de Meent. Er waren namelijk drie families met deze naam in die steeg. Op nummer 9 woonde een Van de meent, maar op 9a en op 9i woonde ook een familie van de Meent. Op, of liever achter,  nummer 9i had dhr. Van de Meent een bedrijf 'Kudena', een afkorting voor 'Kunst der Natuur'. Op nummer 9k, maar dat zou ook nummer 11 geweest kunnen zijn, woonde een oudere dame, mevrouw Van de Vlekkert. De ingang van de steeg lag tussen het huis op de foto en het huis van de familie Uhlenbusch. Zoon Erik is nu de uitbater van foto Cees Engel in de Laanstraat.

Mijn ouders hebben van tot 1966 op Heemstralaan 9e gewoond, ikzelf vanaf 1954 tot 1966, en ik kan ons steegje nog steeds dromen. Links alleen tuinen en rechts kleine woningen. Wanneer je van de Heemstralaan de steeg in reed was links nr 9 waar familie Van de Meent woonde. De huisnummering in de steeg begon helemaal achteraan:

9a fam. Van de Meent
9b fam. Hop
9c fam. Van Laar
9d fam. Kooi
9e fam. Hartog
9f tante  Dith Strumpel
9g fam. Van Gelder
9h fam. Van der Hoek.
9i fam. Van de Meent
9j mevr. Hovius
9k maar dit zou ook nr 11 geweest kunnen zijn mevr. Van de Vlekkert


Opmerking EvdE: volgens de oude adresboeken woonde mevr. Van de Vlekkert-Schinkel op nummer 9L, bovengenoemde Uhlenbusch woonde op nummer 11.

Update: 17-12-2012

De foto van het schilderij die ik van dhr. Laseur toegestuurd had gekregen was van de zijkant genomen, om te voorkomen dat de spiegeling van de flitser zichtbaar zou worden. Met digitale bewerkingen heb ik geprobeerd om de foto weer in perspectief te krijgen, alsof je dus recht voor het schilderij staat. Dat was redelijk gelukt, maar toch vroeg ik dhr. Laseur of hij kon regelen dat ik zelf nog wat foto's zou mogen maken. Met zijn hulp mocht ik foto's maken bij de eigenaresse van de foto, mevr. G. Tönjes-Van de Meent. De oude foto van het schilderij (de bovenste afbeelding) is nu vervangen door een foto die ik zelf heb gemaakt.
Natuurlijk liet ik deze kans niet voorbij gaan en vroeg ik mevr. Tönjes om meer informatie over het pand op de foto. Zij vertelde me het volgende:

De woning op het schilderij is gebouwd door aannemer Koelewijn die het voor zichzelf bouwde. Koelewijn verhuurde het later aan politieagent Molenaar. Nog weer later bewoonde Mercuur de woning. Mercuur was veldwachter in Bunschoten-Spakenburg. In 1946 kwam het in bezit van Johannes van de Meent (1896-1982), die er met zijn echtgenote Jannetje Aarsen en kinderen ging wonen. Johannes van de Meent is de vader van mevr. Tönjes-Van de Meent, de eigenaresse van het schilderij. Dat Johannes het pand kocht was niet toevallig. Hij is namelijk opgegroeid in het steegje naast de woning, waar zijn ouders Albert van de Meent en Geurtje Bosch met hun grote gezin woonden. In 1981 is de woning gesloopt en werd het nieuwe witte pand gebouwd, dat nog steeds op de hoek Van Heemstralaan / Ferd. Huycklaan te vinden is.

Over de schilder kon mevr. Tönjes me nog vertellen dat zijn naam niet Segers is, maar W. Segaar. Deze schilder was eigenlijk geen kunstschilder maar huisschilder. Hij kwam uit Leiden en vroeg aan Johannes van de Meent of hij een foto van zijn huis wilde toesturen. Hij beloofde om een schilderij van de woning te maken. Hij hield blijkbaar zijn belofte. Mevr. Tönjes heeft de betreffende foto ook nog, natuurlijk heb ik die gescand. U vindt de foto hieronder. Ook werd het schilderij niet in 1907 geschilderd, zoals ik oorspronkelijk dacht te lezen, maar in 1951.

Dit is de foto die schilder W. Segaar gebruikte om zijn schilderij te maken
Tot slot kon mevr. Tönjes-Van de Meent ook nog een foto laten zien van het steegje naast de woning. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Jannetje van de Meent en Rutger Willem Johannes Meijer  in 1924. Jannetje is de zus van bovengenoemde Johannes. Het bruidspaar zit vooraan in het midden. Links naast hen de ouders van Jannetje, Albert van de Meent en Geurtje van den Bosch, en rechts naast het bruidspaar de ouders van Rutger, namelijk Johannes Wilhelmus Meijer en Harmina Duits.
De foto is gemaakt, kijkend in de richting van de Van Heemstralaan. De huisjes die op deze foto zichtbaar zijn lagen dus aan het zandpad naast de woning van het schilderij. We zijn nog op zoek naar de namen van personen op de foto. Als u op de foto klikt krijgt u dezelfde foto te zien, maar dan met nummertjes bij de personen. Helpt u mee identificeren?


Update 8-3-2013:
Vandaag ontving ik leuke aanvullingen van dhr. Frank van de Meent:

Ik ben in de steeg geboren in 1958 en heb 13 jaar op het adres Heemstralaan 9I gewoond. Het was een mooie en gezellige tijd. Piet Hartog, die eerder al reageerde op dit artikel, ken ik goed en speelde veel met zijn zusjes Truus en Marijke.
Wonderlijk was dat er inderdaad drie families woonden met de naam Van de Meent, maar deze waren geen familie van elkaar. Sterker nog; mijn jongere broer, Ronald, speelde vaak met de buurjongen die ook Ronald van de Meent heette en bijna even oud was als mijn broer.
Mijn ouders (Henk van de Meent en Riek van de Meent) zijn, met mijn  oudere broer in 1956 in de Steeg gaan wonen op nummer 9G en in 1957 verhuisd naar nummer 9I. Die woning was groter en had mijn vader de mogelijkheid om een werkplaats te bouwen voor zijn bedrijfje. Zoals Piet Hartog al opmerkte ''Kudena' (Kunst der Natuur)

BuurvrouwVan der Hoek ('Tante Miep'). Het kleine jongetje waar Tante Miep naar kijkt is mijn broer Ronald. Mijn oudere broer (John) zit gehurkt links en ik (Frank) zit gehurkt rechts van hem.
De jongen op het hek en recht naast de buurvrouw herken ik niet.

Ik heb een foto toegevoegd waar De Steeg goed te zien is. De foto is genomen in de richting van de Heemstralaan en toont duidelijk het zandpad (De Steeg)  Aan de linker zijde stonden de woningen en aan de overzijde waren tuinen/akkers die door de bewoners werden gebruikt. In de verte kun je de achterkant van de woning zien van Johannes van de Meent met de appelbomen daar voor.
De personen op de foto staan voor de woning 9H (huisnummerbordje is te zien) en het huis daarachter is 9I, mijn ouderlijk huis.
De foto geeft een mooi doorkijkje vanuit de Steeg naar de achterkant van de woning op het schilderij. Alle woningen staan er nog.

Mocht je meer informatie willen; ik kan de omgeving dromen; de melkboer Brouwer op de Ferdinand Huycklaan; kruidenier Altena tegenover de woning van Johannens van de Meent en verderop, Eemnesserweg 112, bakker Feenstra... en niet te vergeten de sigarenfabriek Washington op de  Ferd. Huycklaan.Wist je bijvoorbeeld dat aan het einde van de steeg een diepe Wal, aangrenzend aan de plek waar de oude Nijhof bouwmaterialen verkocht (hoek Jacob van Lenneplaan en Het Hoogt) ?

Hartelijke groet,
Frank van de Meent

Dit artikel kwam tot stand met de hulp van dhr. J. Laseur, Dhr. en Mevr. Tönjes-Van de Meent, P. Hop, F. van de Meent en C. Huurdeman. Allen bedankt voor de hulp!


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.