donderdag 8 maart 2018

Het Instituut "Middenbosch"

De dameskostschool aan de d' Aulnislaan
Voordat In Baarn het Lyceum werd geopend (1 september 1919) bestond er in het dorp een Jongedameskostschool, waar "de deftige ingezetenen" (ook van buiten Baarn) les kregen, welke bij hun opvoeding paste. Volgen.!! "Pluim" werd de eerste school reeds in het jaar 1839 gesticht door mej. W. C. H. Hoogeveen.  Deze school werd echter in 1845 opgeheven, dus had geen langdurig bestaan.In 1864 kocht de gemeente de in 1823 gebouwde villa “Land en Zeezicht" (koopsom f 6500.-), waarin wederom een Dameskostschool werd gevestigd. Bij de villa (waar de dames "In de kost" waren) werd in datzelfde jaar een School gebouwd. De inrichting "leek levensvatbaarheid te hebben: er kwamen steeds meer leerlingen.

 
Tijdens de directie van mej. C. M. Cramer (1889-1902) werd het woonhuis afgebroken en door een moderne villa vervangen. Aannemer was de heer J. Hartog te Baan voor de som van f 25.000.-, naar een ontwerp van de toenmalige gemeente-architect, de heer H. E. Hoegsma. In 1905 besloot de gemeenteraad ook een nieuwe school Ie bouwen. Aannemer was de heer B. J. van Klaarwater alhier voor de som van f 21.600.-, naar een ontwerp van de nieuwe gemeentearchitect, de heer F. F. de Boois. De school werd op 1 november 1906 betrokken. Bij de foto' Op bovenstaande unieke foto uit het jaar 1907 ziet u de leerlingen en de leraressen opgesteld voor de nieuwe school.
Volgens hen die het weten kunnen, zijn de meisjes op de foto gemiddeld. 17 á 18 jaar. Velen van hen dragen lange witte schorten (schoolkleding?). De meeste lezers zullen al wel gezien hebben waar de school stond en wel aan de d' Aulnislaan waar jaren geleden de bekende Muisjesfabriek van de fa. de Ruiter in was gevestigd.
Zo te zien is aan de buitenkant alleen de voorgevel veranderd. De villa waar de meisjes “in de kost” waren stond er tegenover.
 
Mej. E. C. S. Jas was directrice van de school van 1907 tot 1911. Zij gaf het Instituut de naam "Middenbosch", zoals ook haar kostschool in Doorn heette. Van 1911 tot 1919 was mej. C. M. E. van den Berg directrice. Zij maakte van de inrichting een bijzondere H.B.S. met 5-jarlge cursus. De laatste directrice was mej. N. A. Vermeer (1 september 1919 tot 1 november 1923). Zoals gezegd door de opening van het Baarnsch Lyceum trok de Dameskostschool steeds minder leerlingen, zo dat zij met 1 november 1923 werd opgeheven. Op 12 augustus 1925 besloot de gemeenteraad “Middenbosch” te verkavelen en er een nieuwe weg over aan te leggen: de d’ Aulnislaan. Op 3 februari 1926 werd het terrein en de gebouwen verkocht en wel aan de heren P. de Ruyter te Baarn en J. Machielsen te Soest, elk voor ruim f 20.700,00 De mooie villa werd afgebroken en van de stenen enkele huizen aan de d' Aulnislaan gebouwd. Eerst werd in de schooi een kartonnagefabriek gevestigd en in het jaar 1928 door de heer de Ruyter Ingericht aIs fabriek waar gestampte muisjes enz. werden vervaardigd die weldra alom in den lande zeer gunstig bekend werd.
 
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  
         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten