woensdag 9 april 2014

Baarn als Woonplaats deel 1 van 2

Hotel en Pensiongids
1929
Woont ge in Nederland, maar overweegt ge om een of andere reden verandering van woon­plaats, hebt ge het plan u in Nederland te vesti­gen en verkeert ge nog in twijfel omtrent de plaats. waar ge u zult nederzetten, maakt ge plannen om uw vacantie door te brengen in een mooie streek, waar de natuur tot rust en genieten noodt, wilt ge eens breken met den dagelijkschen sleur, u door maatschappelijke omstandigheden opgelegd, en een uitstapje maken, geef dan ge­hoor aan onze uitnoodiging om dit artikel met aandacht te lezen. Wij vragen niet veel van uw tijd en zullen trachten in 't kort aan te geven om welke redenen we meenen, dat Baarn, gelegen in een schoone, gezonde natuur, in de onmiddellijke nabijheid van Amsterdam en Utrecht, voor u veel aantrekkelijks moet hebben en daarbij wijzen op zijn zeer lage belastingen, zijn uitstekend geoutil­leerd, zeer veelzijdig onderwijs en zijn groote verscheidenheid van woongelegenheid.In het prachtwerk "Ons eigen land". dat in 1908 door den A.N.W.B. is uitgegeven, schrijft Jhr. Jan Feith: "Tot Baarn kijken wij in het Gooi altijd een beetje op! Het is zoowat onze Gooische resi­dentie en dat komt zoowel door het Koninklijk paleis, dat er aan den Soestdijkerstraatweg ligt, als door de allures, die het zoo langzamerhand heeft overgenomen.


het dierenpark
Gemeentebestuur en bevolking beijveren zich om op Baarn den stempel te laten blijven druk­ken van voorname schoonheid en met toegewijde piëteit ongerept te bewaren, wat door de natuur en het voorgeslacht werd bijeengebracht en op­gebouwd. In Baarn geen rook of smook van fa­brieken of stoombooten of rammelende stoom­tramlocomotieven, geen luid schellende of in de bocht knarsende electrische trams, daar geen ver­keersconflicten of levensgevaarlijke ophooplngen, geen gillende stoomfluiten of sirenen, geen zenuwstorend geraas of gerinkel, het vertier gaat er, ook bij het drukste vreemdelingenverkeer, rustig zijn gang.

Het snelverkeer heeft er zijn banen, de wielrijder zijn paden, de voetganger zijn afgebakend terrein. Zeer veel vooraan­staande zakenmenschen uit de hoofdstad van het land hebben dan ook hier hun buitenver­blijven: voor hen is Baarn een lustoord om te wonen. Het voldoet aan de strengste eischen van een woonoord en evenzeer aan die van een aantrekkelijk punt voor tijdelijk bezoek; het is er gezond, rustig en genoeglijk, en wat zeker ook van belang is. de belastingen zijn er laag. Zij, die persoonlijk kennis willen maken met Baarn kun­nen zich vol vertrouwen wenden tot het Ver­keershuis der Vereeniging "Baarns Bloei". dat gaarne alle gewenschte inlichtingen verstrekt omtrent Baarn als woonplaats. Dit informatie­bureau gelegen vlak bij 't station der H.S.M. is op werkdagen geopend van 9-5 uur en telefo­nisch te bereiken onder nummer 241. Met de grootste bereidwilligheid wordt ieder te woord gestaan en, indien slechts eenigszins mogelijk. voortgeholpen.

een vriendelijke indruk van het stationsplein Baarn
Dit schoone Baarn is ook zeer gunstig gelegen, wat betreft de verschillende reizen, welke qe hebt te maken vóor zakelijke aangelegenheden of om verwanten of vrienden te bezoeken. In de onmiddelijkenabijheid van de groote knooppunten van het Neder­landsche spoorwegverkeer, Amers­foort en Utrecht, vindt ge er op elk uur van den dag de gewenschte aan­sluiting. Wilt ge ter afwisseling u eens vermeien in de drukte van de groote stad, gelegenheid te over. Tusschen Amsterdam en Baarn gaan dagelijksch 49 treinen vice versa, tusschen Utrecht en Baarn 39 treinen. Maar ook andere afwisseling kunt ge genieten. Een geriefelijke autobusdienst brengt u via Soest naar het vliegterrein Soesterberg. waar ge dagelijks onze vliegeniers in hun element kunt zien. En ook het schildersdorp Laren is op geregelde tijden met dit moderne verkeersrmiddel te bereiken. terwijl de zomer­autobusdienst naar Hilversum u in de gelegenheid stelt om van een wande­ling in de prachtige bosshen op een gemakkelîjke manier huiswaarts te keeren. Houdt ge van de zee en stelt ge belang in een schilderachtige kleederdracht, een geregelde auto­busdienst naar Spakenburg brengt u naar 't visschersdorp Spakenburg. Volgende week deel 2 van zijn pleidooi om in Baarn te komen wonen.

Aldus de Voorzitter van V.v.V. "Baarnse Bloei",

BROEKHUYZEN

in maart 1932

Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten