donderdag 24 april 2014

LANG LEVE ONZE KONINGIN

Nu Koningsdag voor de deur staat wil ik nog u nog even laten genieten van Koninginnedag in 1959. Een bijzondere dag voor Koningin Juliana die haar 50 ste verjaardag vierde.

Het Oranjezonnetje, dat op 30 april alle frisse lentekleuren in zo'n feestelijke gloed kan zetten, heeft ons dit jaar in de steek gelaten. Koud blies de noordenwind over ons feestvierend land en grijze wolken joegen langs de hemel. Kleumend liepen de kleine meisjes, die als elfjes, lentekoninginnetjes, sneeuwwitjes of andere sprook­jesfiguren verkleed waren, in de optochten mee; in hun kraag gedoken keken ouders naar de verrichtingen van hun kroost bij de openluchtspelen en bezorgd keken de organisatoren van allerlei festiviteiten, die onder de open hemel in stad of dorp gehouden zouden worden, naar de dreigende lucht of de regen de gemaakte plannen soms zou verstoren.

Maar dit alles nam niet weg, dat de vijftigste verjaardag van onze Koningin toch tot de late avonduren toe feestelijk is gebleven. Overal was men ervan overtuigd, dat deze dag een zeer bijzondere moest worden.
Het is niet mogelijk om alle feestvieringen, die in heel ons land gehouden werden te vermelden, hoe mooi en hoe sfeervol ze ook ge­weest mogen zijn. Maar alle feestvreugde concentreerde zich immers om, onze jarige Vorstin en haar feest, haar persoonlijk feest, gevierd in en om Paleis Soestdijk. En daarom willen we de grote manifestatie, waaraan ver­tegenwoordigers en -sters van heel ons volk van binnen en buiten de lands­grenzen deelnamen, als een samenbundeling zien van alle feesten, die op 30 april in Nederland gehouden werden.
Deze manifestatie was groots. Grootser nog dan andere jaren. Omdat Koningin Juliana een kroonjaar bereikt had.
Meer dan woorden u kunnen vertellen, laten u de foto's zien hoe deze feestviering rond het witte paleis in Soestdijk plaats vond. Talloze opnamen hebben onze fotografen van deze blijde dag gemaakt. De mooiste en de meest karakteristieke hebben wij er uitgezocht. We bieden ze u hierbij aan. Als een goede herinnering aan een bijzondere dag voor onze geliefde Koningin, terwijl we dankbaar zijn, dat God haar en ons deze dag heeft willen laten beleven.


“Hulde van Neerlands jeugd” heette het grote spel op het groene gazon voor het paleis, waarbij tevens een grote vijftig van kleurige bloemen zichtbaar werd. De organisatie en de regie van dit spel was in handen van Jac. Kleiboer, Johan Bodegraven en H.M. Rozendaal, hoofdcommissaris van de Ver. De Nederlandse Padvinders, en er namen 1200 jongens en meisjes uit Nederland, Suriname en de Ned. Antillen aan deel.
Na het grote spel defileerden alle deelnemers en deelneemsters langs het bordes van het paleis, waarop de Koninklijke familie de hulde in ontvangst neemt en waar H.M. de Koningin Z.K.H. de Prins en H.K.H. de prinsessen niet moe worden om telkens de enthousiaste, defilerende groepen hartelijk en dankbaar toe te wuiven.


Enkele fraaie opnamen van links naar rechts: Prinses Margriet en prinses Irene, Koningin Juliana en Prinses Marijke, Prinses Beatrix en Prins Bernhard.Een volkomen verrassing was het voor H.M. de koningin toen zich voor het bordes 55 (van de ruim 180) op 30 april 1909 geboren dames schaarden. De Koningin zei daarbij o.m.; “zullen we afspreken, dat wij elkaar over 25 jaar hier weer zullen ontmoeten”. Het was een alleraardigst moment en voor de vijftigjarige zal het een blijde herinnering blijven aan haar verjaardag in 1959.

Vertegenwoordigers uit West-Friesland overhandigden de jarig Vorstin een "Vader Abraham", dit is een grote koek, die in sommige delen van ons land aan 50-jarigen op hun verjaardag wordt aangeboden. De Koningin vond het een kostelijk geschenk, maar helaas leefde deze "Abraham" niet lang, want door een ongelukje van iemand uit het gevolg viel kort daarna de koek uit de kist, hetgeen de Koningin kennelijk zeer speet.
Ook Scheveningen, waar de trouw aan het Oranjehuis altijd zo'n grote rol gespeeld heeft in de geschiedenis van ons vaderland, was present bij het defilé langs de jarige Vorstin.
Vol bewondering keken Koningin Juliana, Prins Bernhard en de Prinsessen naar het waardevolle cadeau, dat de jarige van het Nederlandse volk ontvangen had: een platina armbandhorloge bezet met 275 briljanten. Naast dit geschenk was tevens een bedrag van een miljoen gulden aangeboden, dat door Hare Majesteit bestemd zal worden om er weer andere mensen gelukkig mee te maken.
Dank aan Jolien Pruis te Baarn voor de  informatie over deze Koninginnedag in 1959.


http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en TwitterGeen opmerkingen:

Een reactie posten