maandag 21 april 2014

Oude Baarnse industriën (3)

Dit is deel drie in de serie 'Oude Baarnse Industrieën'. In het eerste deel kon u lezen dat we van dhr. E.A. Ledoux uit Leerdam een werkstuk kregen, gemaakt door de leerlingen van de zesde klas van de Nieuwe Baarnse School, na de oorlog. In deel 1 ook het voorwoord van dhr. J. van Dijk, hoofdonderwijzer vande N.B.S. In het tweede deel las u een verslag over Weverij De Cneudt aan de Eemnesserweg 97. Nu, in deel drie een verslag over Bosch en Keuning, destijds gevestigd Bremstraat 11 in Baarn.
Bosch en Keuning


Zo, op het eerste gezicht zou je zeggen: "Wat een pracht gebouw staat daar" En dat is ook zo. Als de grote letters BOSCH EN KEUNING, zou je zeker zeggen dat het een school of een grote villa was. Van binnen is ook alles even luxueus.

Als je er binnenkomt, loop je meteen langs een klein hokje. Daar zit de telefoniste in, die een soort telefoon heeft ,die wij in huis niet hebben. Deze telefoon heeft een heleboel lijnen, b.v. door het hele gebouw, want iedere afdeling heeft een eigen telefoon. Dan ook no verscheidene buitenlijnen uit alle delen van ons land. Je loopt verder en gaat linksaf een korte gang in. Als je door een glazen wand kijkt, aan de rechterzijde van de gang, zie je eerst de administratie zitten, die uit vier meisjes bestaat. Vervolgens kom je bij een kamertje, waar de brieven worden geadresseerd. Dit gaat zo. Je hebt kleine zinken plaatjes, die in een machine worden gedaan. Deze machine kan lettertjes in het zink drukken. Zo wordt ook het adres in de zinken plaatjes gedrukt. Vervolgens worden de plaatjes gerangschikt. Dan worden ze in een kleine machine gedaan, die de plaatjes door een inktlint op de enveloppes drukt.We gaan verder. Dan komen we langs de directiekamer, die eveneens glazen wanden heeft, trouwens, alle afdeleningen hebben glazen wanden. In die directiekamer zetelen de directeur Mijnheer Bosch en de onderdirecteur Mijnheer Goudswaard. Dan komen we bij een kamertje dat de zaak aan een zekere firma Schuyt verhuurd heeft. Vervolgens komen we bij een afdeling, waar de reclame wordt verzorgd. Deze bestaat uit twee meisjes en de reclamechef Mijnheer van Rhijn. Hierna komen we bij de schrijfafdeling. Hier werken drie meisjes, die zeer goed met de schrijfmachine kunnen omgaan. Eén ervan is blindtypiste. Er is ook een schrijfmachine, die zichzelf regelt, behalve het tikken natuurlijk! Tenslotte komen we bij de expeditie-afdeling. Hier wordt alles ingepakt en verzonden.

De drukkerij is niet in hetzelfde gebouw. Die staat tegenover het abattoir, een klein eindje verder. Hier is ook alles even modern. Machtig mooie machines staan daar. Je snapt gewoon niet waar ze al het verstand vandaan halen, om zo'n machine uit te vinden. Je hebt een heleboel vakjes, waar alle soorten letters aanwezig zijn: gewone letters, hoofdletters, sierletters, enz. Dit zijn zgn. matrijzen. Er zijn aparte leetters doch ook hele zinnen. Deze zinnen worden met machines gemaakt, die in een apart hokje staan. In vormen waar de letters in staan, wordt lood gespoten en zo krijg je hele zinnen. Vervolgens heb je verscheidene drukmachines, die met verschillende kleuren kunnen werken en ook hele platen, zoals boekomslagen die mooi versierd en met een prachtige plaat uit de machine komen. Dan gaan we naar een papiersnijmachine, waar grote vellen papier van 20 à 24 bladzijden gesneden worden, in aparte bladzijden. Naast deze machine staat nog een machine, die tijdschrijften, vakbladen enz. vouwt.
Als laatste zien we nog een machine, die gom op allerlei dingen spuit, zodat je er mee kan plakken zoals postzegels. Nu eindig ik met de beschrijving van het werk van Bosch & Keuning.

Gerard

Binnenkort in het volgende deel: Medische Bandage

Met dank aan dhr. E.A. Ledoux, Leerdam

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten