zaterdag 17 mei 2014

Heimwee naar ons VVV kantoor

Onvoorstelbaar! Hoe kan het zijn dat een plaats als Baarn geen VVV meer heeft. Met toeristische trekpleisters als Lage Vuursche, Paleis Soestdijk, Kasteel Groeneveld, het Baarnse Bos en het gezellige winkelcentrum dat Baarn bezit komen jaarlijks zo'n 2,5 miljoen bezoekers naar onze plaats. Na het faillissement van VVV Baarn is er duidelijk een leemte ontstaan. Dat gat wordt momenteel opgevuld door informatiepunten bij Eethuys-Café 'De Generaal', Grand Café 'De Kerkbrink', herenmodezaak Wim Hogeveen en Restaurant 'De Lage Vuursche', binnenkort aangevuld met steunpunten bij Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk. Die steunpunten omvatten momenteel nog niet veel meer dan informatieborden met brochures over Baarn. Een prima initiatief natuurlijk, en gelukkig zijn er goede ideeën om ook 'bemande' punten op te zetten, maar stiekem heb ik toch ook een beetje heimwee naar ons mooie VVV centrum naast het station aan het Stationsplein.  U ook? Tijd om een duik te nemen in de geschiedenis van VVV Baarn.

Het politiebureau aan het Stationsplein
Het toerisme in Baarn kwam na de aanleg van de spoorlijn al snel op gang. Grote drommen toeristen kwamen uit de grote steden naar Baarn om te genieten van de prachtige bossen, uitgestrekte polderlandschappen en de gezonde lucht die Baarn te bieden had. Aan het begin van de vorige eeuw werden de eerste initiatieven ontplooid voor een toeristisch centrum om nog meer toeristen naar Baarn te lokken. Eén van de grote trekpleisters was in die tijd ook het prachtige Badhotel. Het eerste verkeersbureau dat Baarn kreeg was oorspronkelijk in gebruik als politiebureau en stond aan het Stationsplein, aan de kant van de Spoorweglaan, die nu Gerrit van der Veenlaan heet.

Het station aan het Stationsplein in Baarn met rechts het politiebureau
Een foto van Adriaan Boer uit 1898, bij de pijl het politiebureau
Het verkeershuis, nu aan de andere kant van het Stationsplein
In 1907 is het gebouwtje verplaatst naar de andere kant van het Stationsplein en nadat het politiebureau aan de Stationsweg gebouwd was kreeg het houten gebouwtje de functie als verkeersbureau om toeristen die Baarn bezochten weg te wijzen. Het toeristische bureau kreeg de prachtige naam 'Baarns Bloei', een naam die in gebruik bleef toen het omgevormd werd tot verkeersbureau VVV.

Dit gebouwtje zou tot zelfs begin jaren  zestig van de vorige eeuw in gebruik blijven.
Een prachtige foto van hetzelfde verkeershuis. Blijkbaar stonden de bussen in die tijd aan de achterzijde van het station aan de Prinses Marielaan.
Mej. Van Ditshuizen bij de bouw van het nieuwe VVV kantoor, juni 1961
Begin jaren zestig had het gebouwtje zijn beste tijd wel gehad. Het moest plaats maken voor een nieuw gebouw dat weer op dezelfde plek werd gebouwd. In die tijd werkte mej. N.C.M. van Ditshuizen in het verkeersbureau. Zij is een dochter van F.G. van Ditshuizen, onderwijzer aan de Oorprongschool in Baarn. Zij maakte de sloop van het oude verkeersbureau en de bouw van het nieuwe houten gebouw van dichtbij mee. Mevr. Bitter-Van Ditshuizen woont nog steeds in Baarn en onlangs werd ik uitgenodigd om bij haar langs te komen om foto's te bekijken van de ingebruikname van het nieuwe, inmiddels verdwenen VVV kantoor. Natuurlijk liet ik me die kans niet ontglippen.
Het nieuwe, inmiddels ook alweer verdwenen, kantoor van VVV Baarn

Op 9 december 1961 was het zover. De officiële opening van het nieuwe verkeershuis te Baarn. De burgemeester van Baarn, Mr. F.J. van Beeck Calkoen verrichte de opening en de B.Z.O. (Baarnse Ziekenomroep) maakte geluidsopnames van de happening, getuige de microfoon die op verschillende foto's te zien is. Greet Hovius was verslaggeefster van de B.Z.O.

De officiële opening verricht door burgemeester van Baarn,
 Mr. F.J. van Beeck Calkoen
Dhr. J.J.A.C. Bijleveld, secretaris van VVV Baarns Bloei wordt geïnterviewd
door Greet Hoviuis van de Baarnse Ziekenomroep.


Secretaris van VVV Baarns Bloei,
dhr. J.J.A.C. Bijleveld.
Vol lof spreekt mevr. Bitter-Van Ditshuizen over de secretaris van VVV Baarns Bloei in die tijd, dhr. J.J.A.C. Bijleveld. "Het was een man met een ijzeren geheugen, onze steun en toeverlaat", zo vertelt ze. "Als we vragen kregen van bezoekers waar we geen antwoord op wisten, belden we hem. Hij kon uit zijn hoofd de samenstelling van de wagons van wagons van alle mogelijke internationale treinen oplepelen, om maar eens iets te noemen. Zo kwam er eens een Duitse toerist ons verkeersbureau binnenlopen. Hij was op zoek naar ene Bob uit Baarn. Bob was een fenomenaal schutter, een schutterskoning zoals je maar zelden aantreft", herinnert mevr. Bitter zich. "Wij konden er natuurlijk niets mee, maar dhr. Bijleveld wist feilloos wie er bedoeld werd en wees de Duitser naar de juiste persoon".

Mej. Van Ditshuizen aan het werk in het VVV kantoor.
Mej. Van Ditshuizen en haar collega mej. Corrie van Ee

Nog een mooie foto van de collega's Van Ditshuizen en Van Ee.
De medewerkers van het VVV poseren in het nieuwe kantoor.

Rond 2005 was het ook gebeurd voor 'nieuwe' houten gebouw. Het werd afgebroken.

Het VVV kantoor verhuisde naar de Brinkstraat. Om te kunnen overleven werd naar nevenactiviteiten gezocht. Het kantoor delen met de A.N.W.B. was één van de mogelijkheden om de kosten te drukken, maar het mocht niet baten. In juni 2013 wordt faillissement voor VVV Baarn aangevraagd. Op 2 juli 2013 wordt het faillissement uitgesproken. Vanaf dat moment had Baarn geen toeristisch bureau meer.
Het laatste kantoor aan de Brinkstraat in Baarn.
De opkomende digitalisering gaf de nekslag. Bezoekers aan Baarn zochten meer en meer hun informatie op internet op.

Een VVV kantoor in de vorm zoals het altijd bestaan heeft zal in dit digitale tijdperk geen overlevingskans hebben, maar zou het niet mooi zijn als er weer een kantoor is waarin bezoekers aan Baarn informatie kunnen vinden, in de breedste zin van het woord? Toeristische informatie, culturele informatie en informatie over de geschiedenis van Baarn, dat is wat we nodig hebben. Wellicht komt het er weer van. Wie weet...

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten