maandag 26 mei 2014

De passies van Maria Johanna Baron van Heerdt-Kolff

Maria Johanna Kolff
Bij de naam 'Baron van Heerdt' gaat er bij menig Baarnaar wel een lampje branden. Bewoner van villa 't Benthuijs aan de Eemnesserweg. François Eugène baron van Heerdt (1877-1948) was militair en grootgrondbezitter. Misschien weet u ook dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijhield waar lokale historici nog steeds dankbaar gebruik van maken. Maar over deze baron wil ik het eigenlijk niet hebben. Hij trouwde in 1909 met Maria Johanna Kolff (1899-1972), dochter van Cornelis Kolff (lid firma Kolff & Co., handelaren in tabak, consul-generaal van Zweden te Rotterdam) en Sara Adriana Petronella Viruly. Over haar gaat dit artikel.

Maria Johanna Kolff, paardrijden, in amazonezit, zoals het
een dame van haar stand betaamt
Maria Johanna Kolff had twee passies: paarden en postzegels. De passie voor paarden spitste zich met name toe op het jachtrijden. Regelmatig was de baronesse te vinden in de bossen rond Baarn met door de rijvereniging Baarn georganiseerde jachtritten. Vaak leidde zij deze jachtritten. Haar passie voor paarden ging zelfs zo ver dat ze een boek schreef over 'Het paard in de kunst'.


Jachtrijden is voor een dame uit die tijd wel wat ongebruikelijk, maar haar tweede passie is zo mogelijk nog bijzonderder: filatelie. Toch ook weer een hobby die met name door de heren word (werd) beoefend. Het verzamelen van postzegels. 

Maria Johanna Kolff

Na de dood van haar vader erfde zij zijn filatelistische bibliotheek. De baronesse had, net als haar vader, grote interesse voor postzegels. Met behulp van deze bibliotheek schreef zij in 1930 "Gids voor Philatelistische Literatuur" van Nederland en Koloniën, een index van artikelen, boekwerken en catalogi, voor literatuuronderzoek. Deze publicatie is zo uitvoerig dat deze ook nu nog goed bruikbaar is. Haar belangstelling ging voornamelijk uit naar de voorstelling op de postzegels en daarmee was zij een van de pioniers van de beeldfilatelie. Tientallen publicaties scheef ze over dit onderwerp, die later als monografieën zijn uitgegeven. Haar grote bibliotheek, die gedeelten bevatte van de bibliotheken van Moens, De Raay en de Utrechtse postzegelhandelaar J. Moesman, is in 1974 geveild.

Bij toeval liep ik op marktplaats tegen wat boekjes aan die door haar waren geschreven. Ik herkende haar naam op het boek, maar wist niets van haar hobby. Ik was verbaast over het feit dat zij boeken had geschreven over het verzamelen van postzegels. Toen ik haar naam op Google intikte zag ik dat ze een hele serie had geschreven over postzegels. De boekjes op marktplaats kostten maar een paar euro, dus ik kocht ze. Na ontvangst van deze boekjes bladerde ik met grote bewondering door de werken. In de boekjes worden de verschillende postzegels die door de jaren heen zijn uitgegeven uitvoerig beschreven en afgebeeld. Geen half werk!Dat het werk van de baronesse in goede aarde viel bleek uit het feit dat ze gevraagd werd om lid te worden van het bestuur van het Nederlandsch Postmuseum.

Met dank aan mevr. W. Oosterbroek-Zoeten, Baarn voor de portretfoto's van Maria Johanna baronesse van Heerdt-Kolff.

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten