donderdag 30 oktober 2014

De hechte band bij de brandweer

De hechte band bij de Brandweer van Baarn rond 1980

De oprichtingsdatum van de personeelsvereniging Brandweer Baarn

De komst van de eerste gemotoriseerde brandspuit
(de AA-Ford) op 17 augustus 1931, zorgde tevens voor een hecht verband van vrijwillige spuitgasten in Baarn. In die tijd ontstond een verschil van mening over de vraag of Baarn zou overgaan tot een betaalde bezetting of vrijwilligers zou handhaven. Dat laatste kreeg de voorkeur en vanaf die datum wordt daarom het bestaan gerekend van de vereniging Vrijwillige Brandweer Baarn.

Voorzitters van de personeelsvereniging Brandweer Baarn

Vele voorzitters heeft de personeelsvereniging gekend in de afgelopen 75 jaar. Om enkelen te noemen: J.J. de Boois, J.J. Diekman, Jan van der Horst, Bert Loosen, Leen Bakker, Murk Camper, Maartje Hormes, Jeroen Aijtink en de huidige voorzitter (2014) Martin Hoogerhuis.

Ereleden van de personeelsvereniging Brandweer Baarn
Enkele oud-leden van de personeelsvereniging, zelfs een loco-burgemeester van Baarn, zijn benoemd tot erelid van de personeelsvereniging. Onder andere zijn dit de heren J. Ligtenberg, G. Vervat sr., J. Hagen, J. van der Horst, J. Piek, P. Bakker, A. van Lambalgen, H. van Vulpen sr. Ook mevrouw F. de Leeuw-Mertens, in 1976 loco-burgemeester van Baarn, werd op 29 mei 1976 benoemd tot erelid van de personeelsvereniging. Daarna zijn ook de heren W.I. Wiersema, L.J.A. Bakker, H. Aijtink en H. Terschegget benoemd tot erelid van de personeelsvereniging.

Eigen verenigingsblad
In de ledenvergadering van de personeelsvereniging van 11 december 1975 deelde de toenmalige voorzitter, de heer Bert Loosen, mede dat in januari 1976 de vereniging met een eigen verenigingsblad zou uitkomen. In 1976 kwam het eerste exemplaar van de band rollen, met de naam Het eerste nader bericht.

Brandweervoertuigen voor Astoria in de Oranjestraat
Jaarvergadering brandweer en personeelsvereniging in restaurant Astoria in 1962
In de jaren ’60 werden de vergaderingen van de bandweer en de personeelsvereniging gehouden in restaurant Astoria. In overleg met de toenmalige eigenaar, de heer Ben van Oostveen, werden de uitrukvoertuigen voor het restaurant geplaatst in de Oranjestraat. Daarna zijn de jaarvergaderingen in de brandweerkazernes gehouden.PERSONEELSVERENIGINGGEMEENTELIJKE BRANDWEER 

BAARN


Het boek over de Brandweer van Baarn "Waarom Redden" is te koop voor een klein prijsje (€ 8,00). Kijk in onze webwinkel
Het Boek "Waarom Redden"
Geplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn

http://www.grijsvuur.nl

http://knipselsuitkranten.nl
http://ljabakker.magix.net/website#Startpagina

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter