dinsdag 7 oktober 2014

Een paal bij het tolhuisje: Het antwoord

Het tolhuisje met daarvoor de paal
Op 21 september jongstleden plaatste ik een artikel in ons weblog met een prachtige foto van het tolhuisje aan de Eemweg op de hoek met de Kerkstraat. Lees het artikel hier. Op die foto was prominent een enorme paal in beeld. Die paal was mij voordien nooit opgevallen. Deze paal stond aan de ingang van de Faas Eliaslaan. Omdat ik geen idee had wat voor paal dat was deed ik een oproep. Was het wellicht een grenspaal? Of misschien een paal die hoorde bij een toegangshek van het landgoed van Freule Faas Elias, die in Schoonoord woonde? Ik wist het niet.

Een jachtpaal van Prins Frederik
in Wassenaar
Jan Spoolder uit Utrecht kwam meet een tip die wel eens zou kunnen kloppen. Hij schreef dat het hier zeer waarschijnlijk om een zogenaamde jachtpaal zou kunnen gaan. Ik had daar nog nooit van gehoord. U wel?

Jachtpalen werden gebruikt om de grenzen van een jachtgebied aan te geven, dat behoorde bij een landgoed of buitenplaats. In het gebied waar het hier om gaat hadden de Oranjes, de bewoners van paleis Soestdijk het alleenrecht op de jacht. Het waren dus een soort grenspalen. Niet voor gemeentegrenzen, maar voor de afbakening van jachtgebieden. Elders in Nederland zijn nog steeds van dit soort jachtpalen te vinden. Op deze website zijn een aantal jachtpalen van het jachtgebied van Prins Frederik in Wassenaar te vinden.
Een foto uit 1918 van een jachtpaal van
Prins Frederik in Wassenaar
Grote kans dat de vermoedens van Jan Spoolder kloppen. En hij had nog een tip. Op onze Brink, hartje Baarn, heeft ook zo'n jachtpaal gestaan. Wie komt er nu op het idee om midden in ons dorp de grenzen van een jachtgebied af te bakenen? Maar het bewijs is er. Ik heb tientallen foto's en ansichtkaarten waarop die jachtpaal is te zien. Een paar voorbeelden vindt u hieronder.
Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter