maandag 13 oktober 2014

Eerste Baarnsche Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij, maar niet in Baarn?

Mevr. Roetman-Kooier en vier kinderen Roetman
in de deuropening van de Eerste Baarnsche
 Electrische Luxebrood en Banketbakkerij in Soest.
Links mevr. Roetman-Kooiker, rechts oudste dochter
Janny. Op de voorgrond Albert, Harry en Harmke.
Voor alles moet een eerste keer zijn, ook voor electrische broodbakkerijen, maar dat de Eerste Baarnsche Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij in Soest zou staan, dat had ik niet verwacht.

De foto die u hier ziet is gemaakt in Soest aan de Burg. Grothestraat 57. Op de gevel staat het duidelijk te lezen, de Eerste Baarnsche Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij.

Advertentie uit het adresboek
van Soest uit 1924.

In een oud adresboek van Soest zien we dat  deze bakkerij in ieder geval al in 1924 bestond. Op dat moment werd het bedrijf gevoerd door R. Heerens. Volgens een advertentie uit dat adresboek had deze firma een vestiging aan de Nieuwstraat 34 in Baarn, en deze vestiging aan de Burg. Grothestraat in Soestdijk. Dat verklaart gelijk waarom deze bakkerij in Soest een 'Baarnse' bakkerij genoemd werd. In deze advertentie is ook te lezen dat deze bakkerij hofleverancier was en dat het bedrijf een Naamloze Vennootschap was. Eind jaren dertig moest de N.V. de bakkerijen afstaan in verband met de mobilisatie. De bakkerij in Baarn werd overgenomen door bakker Vonk die in de moeilijke oorlogsjaren het bedrijf moest zien voort te zetten. Nog steeds bestaat deze bakkerij, u kent hem wel: Bakker Hendricksen aan de Nieuwstraat op de hoek met de Laanstraat in Baarn.

Albert Roetman en zijn echtgenote Aaltje Kooiker in de winkel van de bakkerij aan de Burg. Grothestraat.
Zoon Harm (Harry) Roetman bij de oven  in de bakkerij


De bakkerij aan de Grothestraat in Soest was toen al overgenomen door Leendert Marinus Verzaal. Bakker Verzaal zou later naar Zuid Afrika emigreren. Vanaf 1951 zette Albert Roetman, die tot dan toe een bakkerij in Hattem had de zaak voort. Albert Roetman, geboren op 29 juni 1914 in Genemuiden. Hij was een zoon van Albert Roetman en Jantje Bos. Ook vader Albert was bakker, net als broer Harm. Het broodbakken zat de familie dus in het bloed. In de tijd dat Albert nog in zijn bakkerij in Hattem werkte maakt hij de mooiste kunstwerken van suikerklontjes. Bijvoorbeeld prachtige kerken van suikerwerk. Ook het broodvlechten was een vaardigheid die hij volledig onder de knie had.


Albert Roetman moest in 1969 noodgedwongen stoppen met zijn bakkerij. Door ziekte was het werken onmogelijk geworden. Al een jaar later overleed hij op slechts 56-jarige leeftijd. Echtgenote Aaltje Kooier werd 91 jaar oud. Zij overleed in 2009. Het echtpaar is begraven op de begraafplaats aan de Veldweg in Soest.


Janny, Harry en Jenny Roetman, de kinderen voor de winkel in Soest
Oudste dochter Janny vond haar geluk bij Klaas de Ruiter, kleinzoon van de brandstoffenhandelaar Klaas de Ruiter die zijn brandstoffenhandel aan de Torenlaan bij het spoor had. Klaas en Janny hebben ons deze foto's ter beschikking gesteld. Zelf wonen ze aan de Brink, hartje Baarn. Vanuit hun woning kijken ze recht op de Pauluskerk uit en genieten van alles wat er gebeurt op het gezellige dorpsplein.

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten